Door Margot Erkelens op 29 november 2014

Op bezoek in Tytsjerk

IMG_0476.JPGVanochtend een boeiende ochtend! PvdA raads- en bestuursleden waren vanochtend in gesprek met het bestuur van dorpsbelang Tytsjerk. Dorpsbelang is blij met de komst van de nieuwe starterswoningen en waardeert daarin de samenwerking met de gemeente enorm. Verder spraken we onder andere over de uitwerking van de nieuwe WMO, jeugdzorg- en participatie-wet. Hier wordt met spanning naar gekeken.
Alhoewel alles in onze gemeente goed geregeld en voorbereid is, is het voor iedereen spannend hoe na 1 januari de praktijk zal zijn.
Doen er zich situaties voor die extra aandacht vragen dan kan men dit natuurlijk altijd bij ons aangeven.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens