De afdeling

De Partij van de Arbeid is een landelijke politieke partij met afdelingen in heel Nederland. De afdeling Tytsjerksteradiel organiseert activiteiten voor en door de leden van de PvdA in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is het dagelijks bestuur van de PvdA afdeling Tytsjerksteradiel. Het bestuur organiseert ledenvergaderingen, de politieke cafés en de bijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen van de afdeling. Het afdelingsbestuur wordt gekozen door de ledenvergadering. Op dit moment bestaat het bestuur uit Klaas Hiemstra (voorzitter en penningmeester a.i.) , Marijke Krijgsman (secretaris) en Sofie Kleinhuis.

Ledenvergadering

De PvdA is een vereniging waarbij de leden stemrecht hebben. De afdeling Tytsjerksteradiel heeft twee keer per jaar een ledenvergadering. De leden van de afdeling Tytsjerksteradiel stellen het verkiezingsprogramma vast en kiezen de kandidatenlijst van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Politiek café

Een aantal keren per jaar organiseert de afdeling Tytsjerksteradiel een thema-bijeenkomst, een politiek café. Die bijeenkomsten worden vaak gekoppeld aan een ledenbijeenkomst.