Raadslid | plv fractievoorzitter | plv voorzitter gemeenteraad | lid werkgeverscie | lid accountantscie

Peter van de Hoef

Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Energietransitie | Financiën | Ruimtelijke Ordening (Burgum, Sumar, Eastermar, Jistrum en Noardburgum) | beheer & onderhoud openbare ruimte | De Warren (integraal) | Riolering en baggerbeleid | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Verkeer en vervoer/KIK | Frysk | Plattelandsbeleid | Natuur | Omgevingswet

Hallo,

Mijn naam is Peter van de Hoef. Ik ben geboren (1951) en getogen in Gelderland, woon vanaf 1987 in Fryslân en sinds 1989 in Burgum. Ik heb 2 prachtige kinderen die hun weg in het leven inmiddels gevonden hebben. Ik heb mijn hele werkzame leven bij Staatsbosbeheer gewerkt en daar veel kansen gehad om verschillende dingen te doen. In december 2014 ben ik met pensioen gegaan.

Ik ben sinds 1978 lid van de Partij van de Arbeid. Van 1995 – 2010 ben ik raadslid en fractievoorzitter geweest. Daarna 6 jaar in stilte de partij gevolgd. Maar het begon toch weer wat te kriebelen en ben sinds een kleine 2 jaar weer wat actiever. Ik kijk van een zekere afstand naar de politiek en merk dat dat relativerend werkt.

Sinds 21 juni 2018 maak ik weer deel uit van de raadsfractie van Tytsjerksteradiel. Met die raad gaan we een interessante periode in, de twintiger jaren van deze eeuw. Het decennium waar duurzaamheid en circulaire ekonomie echt voor iedereen zullen doorbreken. Maar ook een periode waarin we anders zullen omgaan met onze veel mondiger burgers. De manier van werken met nieuwe Omgevingswet zal daar een begin van zijn maar ook zal het gesprek over nieuwe vormen van democratie plaatsvinden. Aan die ontwikkelingen wil ik, met mijn ervaring en inzichten, en samen met Saskia en Menno en de steunfractie,  graag een steentje bijdragen.

Tenslotte ben ik webmaster van de lokale site van de PvdA.

Daarnaast ben ik actief als voorzitter van de Stichting BurgumMobyl (www.burgummobyl.nl).

    http://linkedin.com/in/peter-van-de-hoef-1a0b2aa