Door Ellen Bruins Slot op 31 januari 2014

Megahome

Donderdag 23 januari is in de Raad gesproken over de zaak Megahome.
Gezien het feit dat het College heeft besloten in hoger beroep te gaan kunnen wij inhoudelijk niet diep op de materie ingaan, in afwachting van het vonnis van de rechter.Dat het college in beroep gaat kunnen wij steunen. Het is ons inziens nodig om deze rechtsgang te maken, om een onafhankelijke derde de afweging te laten maken. Dat deze affaire de gemeenschap ruim 9 ton dreigt te gaan kosten, is natuurlijk op zijn zachtst gezegd onverkwikkelijk. Een heleboel geld, waar  heel wat anders mee gedaan had kunnen worden.  Een grote schok, vooral omdat onze gemeente doorgaans de zaken goed op orde heeft. Deze zaak roept bij de PvdA-fractie vele vragen op.

Wij hebben een vertrouwelijk rapport gekregen van het college, waarin op een aantal –maar niet alle- van onze vragen antwoord wordt gegeven.

De fractie van de PvdA kiest bewust voor een onderzoek door de Raad, en niet voor het stellen van vragen aan het college. Wellicht een zwaar middel, maar het gaat hier om een groot bedrag gemeenschapsgeld. Het is de bedoeling met dit onderzoek duidelijk te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Pas als dit duidelijk is, wordt helder wat er moet gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om.

Wij willen de rechtsgang niet beinvloeden, maar wel de onderste steen boven krijgen!

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot