steunfractie

Aleida Agema

Aleida Agema

Over Aleida Agema

Ik ben
Aleida Agema, 48 jaar en woonachtig in Gytsjerk. Geboren in Leeuwarden en opgegroeid in Tytsjerksteradiel. Mijn jeugd bracht ik door in Hurdegaryp, waarna ik een aantal jaren in Leeuwarden heb gewoond. Met mijn partner Theo ben ik uiteindelijk neergestreken in het mooie Trynwâlden. Eerst negen jaar in Mûnein en nu alweer bijna tien jaar met veel plezier in Gytsjerk. Wij hebben twee dochters, beiden vijftien jaar.

Ik doe
al jaren vrijwilligerswerk naast mijn baan als bestuursondersteuner. In mijn werkend leven was ik tien jaar secretaresse bij de KNVB, veertien jaar ondersteunde ik de Raad van Bestuur van krantenuitgever Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden en op dit moment werk ik als assistent van de bestuursvoorzitter van ROC Friese Poort.
Als vrijwilliger was is bestuurslid in de kinderopvang, verkeerscommissielid op de bassischool en contactpersoon bij Veilig Verkeer Nederland. Nu ben ik sinds twee jaar bestuurslid van Doarpsbelangen Gytsjerk en ben ik daarnaast vrijwilliger bij VC Trynwâlden.

Ik vind
dat iedereen erbij hoort, maar ook dat iedereen een steentje moet bijdragen. Daar worden onze wereld, onze maatschappij en onze eigen omgeving beter van. Iedereen doet mee: jong, oud, arm, rijk!

Ik wil
als lid van de steunfractie graag mijn bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van het voorzieningenniveau in onze gemeente. Onderwijs, wonen, werken, sport, cultuur: voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.