Door Houkje Rijpstra op 2 maart 2014

Dagboek van een lijsttrekker deel 7: Mienskipssin: vertrouwen en loslaten!

2 maart 2014

Ja, ik weet het: alle partijen in Tytsjerksteradiel hebben de mond vol van mienskipssin, dichtbij mensen, de kracht van de mienskip en ga zo maar door. En ja, veel van onze inwoners denken daarbij: het wordt bij ons over de schutting gegooid en de gemeente bezuinigt…

De Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel heeft de afgelopen jaren getoond wat mienskipssin voor ons betekent. Initiatieven vanuit de dorpen konden steevast op onze steun rekenen, denk daarbij aan de door Eastermar gewenste aanpak van dorpsplein It Breed, de inspanningen in Gytsjerk om iets aan het centrum te doen en om een mienskipsromte te realiseren, het prachtige openluchttheaterstuk Hebeca dat door de inwoners van Jistrum werd gedragen en het geslaagde initiatief in Earnewâld om een beeld van marathonschaatsers op It Wiid te krijgen.

Voor ons is het benutten van de kracht die er in de samenleving schuilt absoluut geen synoniem voor bezuinigen. Als wethouder kan ik binnenkort in Aldtsjerk een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten, starten. Het dorp wil daar anders met het openbaar groen omgaan dan de gemeente – ook door bezuinigingen – kan aanbieden. Een groep enthousiaste Aldtsjerksters gaat nu het groen onderhouden en krijgt daarvoor een bijdrage in de vorm van het geld dat de gemeente hier niet meer voor hoeft te gebruiken. Eerder is in hetzelfde dorp een geslaagde proef gedaan met het zelf onderhouden van een stuk van het Klinzebos, waarbij het hout kon worden verkocht ten bate van het dorpshuis. Prachtige initiatieven, die ten goede komen aan het dorp zelf en die wij als PvdA van harte toejuichen.

Ook de creatieve plannen die Tytsjerk maakte om woningbouw mogelijk te maken waar ook echt behoefte aan is, zijn een goed voorbeeld. Of de sociale alliantie die vanuit Dorpsbelang Ryptsjerk kijkt hoe ze dorpelingen kan bereiken die in een isolement zitten, die geldgebrek hebben maar de mogelijkheden om er iets aan te doen niet kennen enzovoort. En deze week weer een hartverwarmend plan uit Garyp om samen te zorgen dat het zwembad daar kan blijven. En dan heb ik het nog niet eens over de uitstekende initiatieven in de Trynwâlden en Garyp voor energiecoöperaties! Het bruist in al onze dorpen, want ik kan deze lijst zonder problemen nog veel langer maken. Geweldig!

De rol van de gemeente in dergelijke voorbeelden? Vooral de ‘lead’ bij het dorp laten, laten weten dat er waardering is, dat er op verzoek meegedacht kan worden en desnoods zorgen voor vaak een kleine financiële bijdrage om zaken vlot te trekken. Niet overnemen maar vertrouwen geven en loslaten!

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra