Alle mensen

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Raadslid | fractievoorzitter

Saskia van der Werf-Bieleveld

Saskia van der Werf-Bieleveld

Raadslid | fractiesecretaris

Menno Steenland

Menno Steenland

Raadslid

Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Steunfractie | webmaster

Sofie Kleinhuis

Sofie Kleinhuis

Bestuurslid | Steunfractie

Luit van Dam

Luit van Dam

steunfractie

Marijke Krijgsman

Marijke Krijgsman

Secretaris | steunfractie

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Raadslid | fractiesecretaris

Ruimtelijke Ordening | Verkeer en Vervoer | Rioleringen en Baggerbeleid | Bodemdaling | Sport | Noordelijke Friese wouden | Plattelandsbeleid | Landinrichting | Beheer en onderhoud openbare ruimte
Aleida Agema

Aleida Agema

steunfractie

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Raadslid

Financiën * | Informatievoorziening en automatisering * | Dienstverlening (KCC) | Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Milieu ** | Natuurbeheer ** | WMO | Onderwijs | * gedeeld met Sipke van der Meulen | ** gedeeld met Rinze Eizema
Klaas Hiemstra

Klaas Hiemstra

Voorzitter

Martin Sterenberg

Martin Sterenberg

Penningmeester

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Demissionair wethouder

Participatiewet | Duurzaamheid | Beheer en onderhoud openbare ruimte | Verkeer | Cultuur | Frysk
Michael Flierman

Michael Flierman

bestuurslid

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Wethouder

• werk en bijstand • milieu • natuurbeleid • coördinatie duurzaamheid (maakt inhoudelijk deel uit van iedere portefeuille) • ontwikkelingssamenwerking/fair trade- en millenniumgemeente • cultuur en Frysk • beheer en onderhoud openbare ruimte • water • rioleringen baggerbeleid • verkeer en vervoer/Kansen in Kernen
Pia Ruiter

Pia Ruiter

Fractienotulist

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Fractievoorzitter

Algemene bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Onderwijs en volwasseneneducatie | Informatievoorziening en automatisering * | Financiën * | Clustering voorzieningen | Voorzitter Presidium | * gedeeld met Margot Erkelens
Voormalige wethouders

Voormalige wethouders