Wethouder

Houkje Rijpstra

• werk en bijstand • milieu • natuurbeleid • coördinatie duurzaamheid (maakt inhoudelijk deel uit van iedere portefeuille) • ontwikkelingssamenwerking/fair trade- en millenniumgemeente • cultuur en Frysk • beheer en onderhoud openbare ruimte • water • rioleringen baggerbeleid • verkeer en vervoer/Kansen in Kernen
Houkje Rijpstra

Over Houkje Rijpstra

0511-460512 hrijpstra@t-diel.nl

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk.

Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.