Raadslid | fractiesecretaris | lid radenwerkgroep samenwerking 8K/TD

Menno Steenland

Participatie/Caparis | Grondstoffenbeleid | Algemeen bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Ruimtelijke Ordening (Garyp, Earnewâld, Suwald, Tytsjerk en Hurdegaryp) Onderwijs | Informatievoorziening, automatisering en dienstverlening (KCC) | Participatie | Volkshuisvesting, bouwen en wonen | Monumentenbeleid | Clustering voorzieningen
Menno Steenland

Over Menno Steenland

m.steenland.pvda@t-diel.nl

Als gedreven zelfstandig ondernemer (7 jr.), ervaren jurist (17 jr.) en actieve vader (vrouw en 4 kinderen) ben ik van nature gedreven tot waarneming, denken en ontdekken.

Ben in staat om slimme en eigen keuzes te maken, buiten de kaders te denken en met anderen te werken aan mooie resultaten.

Kortom: Bij de PvdA Tytsjerksteradiel voel ik mij thuis!