Door Margot Erkelens op 28 februari 2014

Sociaal en Loyaal

Wurkbesite van PvdA 2e Kamerlid Jacques Monasch en wethouder Houkje Rijpstra aan meubelmakerij Westra-interieur in Burgum. Jacques en Houkje brachten samen met de PvdA’ers Henny van Asten (lid Provinciale Staten), Rinze Eizema (raadslid), Klaas Hiemstra (bestuurslid) en Margot Erkelens (kandidaat raadslid) een werkbezoek in het bedrijf van Feico Westra.
Met heel veel enthousiasme en trots vertelt Feico over zijn bedrijf en zijn drijfveren. Westra Meubelmakerij is een bedrijf dat ondanks de crisis groeit. Feico, die zelf ooit via een “Melkert baan” aan de slag kon, heeft als één van de uitgangspunten voor zijn bedrijf dat iedereen een kans op een baan moet krijgen. Feico is indertijd begonnen bij Pilat en Pilat. Daar was een leidinggevende die tegen hem zei: “Ik gean fan dy in fakmântsje meitsjen”. De kans die hij gekregen heeft, is de kans die hij ook biedt aan de mensen die bij hem aan het werk zijn/komen. De helft van het personeel bestaat daarom ook uit mensen met een WaJong-uitkering en/of die via een re-integratie bureau bij hem een werkervaringsplaats hebben. Feico heeft vertrouwen in mensen. Vertrouwen in dat mensen iets kunnen en willen. Vanuit dat principe kunnen mensen bij hem aan de slag.

Voor werkgevers kan de manier waarop Feico mensen een werkervaringsplek en een kans op een baan bied, een bron van inspiratie zijn. Feico is ook zeer enthousiast over de samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel en in het bijzonder met onze wethouder Houkje Rijpstra. Hij is enthousiast over de korte lijnen “we regelje it soms fia Facebook” en ook over de wijze waarop er gekeken wordt naar kansen en hoe iets wel te realiseren is. Aanstaande zondag 2 maart is Feico Westra één van de gasten in het Petear van de Wâlden om 16.00 uur in het Smelnehûs in Drachten. Ook u kunt dan kennis maken met een inspirerende man die vanuit een sociaal standpunt een bedrijf runt. Een man die loyaal is en blijft aan zijn eigen geschiedenis en de kansen die hij gekregen én genomen heeft.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens