Door Sipke van der Meulen op 16 april 2014

Verkiezingen en de maand daarna:

Op 19 maart sloot om 21.00 uur de stembus en om 23.45 uur was wel ongeveer duidelijk hoe de uitslag er in Tytsjerksteradiel uit zou zien. Er blijven 7 partijen in de raad en GrienLinks verliest een zetel aan de ChristenUnie. 20 Maart hebben we fractie en kijken we terug op een dus toch wel geslaagde campagne; we zijn één van de vier PvdA afdelingen in Fryslân waar gewonnen in plaats van verloren is.

Volgens afspraak gaan Houkje en Sipke de Informatiebesprekingen in. Die beginnen op zaterdag 22 maart met onder andere het (wederom) benoemen van Gjalt Benedictus tot Informateur. Verder spreken we af dat alle 7 partijen punten inleveren voor de Politieke Termijn Agenda. De agenda van de raad.

Op 28 maart spreekt Benedictus alle partijen en op 29 maart geeft hij een mondeling verslag op hoofdlijnen. Op 2 april hebben we het Informatiedocument en op 3 april geeft Benedictus een mondelinge toelichting. Het gaat richting de bestaande coalitie CDA-FNP-PvdA.

Nu het richting een coalitie met de PvdA gaat, neemt Houkje afscheid van het proces rond de Politieke Termijn Agenda en neemt Ellen haar plaats in. Deze lijst is immers een product van de raad en Houkje gaat verder het proces in richting een College.

Op 28 maart bespreken we de wensen van de eerste vier partijen voor de Termijnagenda, het blijkt een hele klus. Op 5 april brengen Ellen en Sipke de PvdA punten in voor de Termijnagenda. We zijn goed voorbereid en halen vrijwel al onze punten binnen, al dan niet in combinatie met wensen van andere onderhandelaars.

Op 8 april steken griffier Sytze Dijkstra, Gelbrich Hoekstra en Sipke de koppen bij elkaar voor de laatste redactieslag van de Termijnagenda en op 10 april geven alle onderhandelaars hun akkoord op het stuk.

Ondertussen zijn de Coalitiebesprekingen gaan lopen; op 9 april spreken de drie beoogde collegepartijen elkaar onder leiding van formateur Benedictus en dat doen we op 11 april nog een keer. We brengen daar nog een tweetal PvdA-punten in. De vaart zit er in en het loopt ook redelijk soepel zodat we in het weekend van 12, 13 april een concept akkoord voor kunnen leggen aan onze fractie en het bestuur.
Op 14 april is het Coalitieakkoord een feit en zijn ook de wethouders kandidaten en hun portefeuilles bekend.

In de raadsvergadering van 17 april overhandigt Benedictus het resultaat van zijn werk en kan de raad kennismaken met de kandidaat wethouders. Een week later op 24 april worden de wethouders benoemd en kan Rinze weer terugkeren in de fractie!

Een maand, en wat voor een maand!

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen