25 november 2014

PvdA pleit voor klachtenmeldpunt

De door de PvdA Tytsjerksteradiel ingediende motie voor het doen van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het instellen van een klachtenmeldpunt is in de raadsvergadering van 20 november breed gesteund aangenomen. CDA, VVD en GBT achten een dergelijk onderzoek niet nodig.

In januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouderen en jongeren. De nieuw te vormen dorpenteams krijgen daarin een grote verantwoordelijkheid om deze veranderingen in goede banen te leiden.

Door mogelijke opstartproblemen en de toename van het aantal taken is het te verwachten dat er ook zaken minder goed zullen gaan. Omdat de stap om officieel een klacht in te dienen voor veel mensen groot kan zijn, is de PvdA is van mening dat het belangrijk is dat er een laagdrempelig en onafhankelijk klachtenmeldpunt komt.

De invoering van het meldpunt kan er ook toe leiden dat het aantal formele klachten afneemt of beperkt blijft, en er eerder oplossingen tot stand komen.