Door Ellen Bruins Slot op 14 juni 2013

PvdA fractie dient verschillende moties tijdens PPN-debat

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de PvdA fractie vier moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen en één deels is overgenomen door het college.

Ellen Bruins Slot, Bart Bakker en Sipke van der Meulen hebben verschillende moties ingediend tijdens de PPN vergadering van juni 2013. Het betreft de volgende onderwerpen;

 • Motie Regionaal scholenplan PvdA 2013
  Een oproep tot het maken van een scholenplan na 1 oktober 2013 als de leerlingtelling daar aanleiding toe geeft. Deze motie werd aangenomen
 • Motie Burgerparticipatie-eigenkracht PvdA-CDA 2013
  Een oproep aan het college uit te zoeken wat werkt en niet werkt bij diverse burgerparticipatie initiatieven en daarvan te leren hoe om te gaan met burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk. Deze motie werd niet aangenomen, maar kreeg wel de steun van het CDA.
 • Motie Werkervaringsplaatsen PvdA 2013
  Vraag om voor jongeren zonder startkwalificatie, die moeilijk invoegen in de arbeidsmarkt, een tijdelijke plek te bieden binnen de gemeente.
  Deze motie werd aangenomen.
 • Motie mantelzorgvriendelijkegemeente PvdA 2013
  Vraag in hoeverre er mantelzorg-mogelijkheden zijn voor gemeenteambtenaren. Daarnaast uitdragen bij andere organisaties in de gemeente.
  Portefeuillehouder Ter Keurs melde dat onze gemeente al mantelzorgvriendelijk is. Voor het verder uitdragen van deze motie was in de Raad geen steun.

Al met al een positieve dag, waar de PvdA fractie haar standpunten duidelijk naar voren heeft kunnen brengen. De motie Burgerparticipatie-Eigen Kracht is tijdens de behandeling echter onvoldoende uit de verf gekomen. De bedoeling om samen met het College een denkslag te maken door te leren van wat er allemaal al gebeurt in onze gemeente en vooral ook waarom het ene initiatief wel slaagt en het andere niet, is door andere fracties niet opgepakt.

Het idee uit het debat van Waarde, om door Samenredzaamheid verbanden te smeden waar mensen oog voor elkaar hebben, dragen wij nog steeds uit. De gemeente kan hierin een faciliterende en ondersteunende rol spelen.

Wij blijven ons sterk maken voor eerlijke verdeling van de koek, steun voor mensen die het zelf niet redden, menswaardige zorg. En zoals mijn algemene beschouwingen eindigen: Niemand aan de kant, Iedereen doet mee!

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot