Door Margot Erkelens op 9 maart 2014

Politiek café met Lutz Jacobi

In Yn ‘e Mande te Tytsjerk staat op 8 maart de koffie klaar voor een gezelschap oudere en jongere PvdA’ers. Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA en Houkje Rijpstra onze wethouder, leiden ons langs meerdere onderwerpen die in deze campagne van belang zijn.De Zorg is een van de onderwerpen. De overdracht van taken van het Rijk naar de Gemeente maakt het mogelijk lokaal keuzes te maken, waardoor passende en nabije Zorg geleverd kan worden. Wat we niet moeten doen is klakkeloos de hedendaagse regels van het Rijk overnemen. Op deze bijeenkomst komt duidelijk tot uiting dat dat niet de bedoeling kan zijn. Wij moeten zorgen voor “slimme” lokale regels.

Wat voor de komende tijd ook van belang wordt, is dat er een omslag in het denken komt van ons als zorgafnemers. Het uitgangspunt van: “Daar heb ik recht op” zal plaatsen moeten maken voor: “Wat heb ik nodig”. Van de Gemeente gaat dat vragen dat zij niet de organisatie en de regels vooropstelt, maar de behoefte van de mensen.

De omslag die er gemaakt moet worden is enorm. Niet de beschikbare middelen zal het probleem zijn voor de invoering van de veranderingen maar het enorm hoge tempo waarin de verandering moet gaan plaats vinden. Deze en de andere komende veranderingen vragen dat er in de komende raadsperiode goede bestuurders en raadsleden komen met feeling in de gemeenschap en verstand van zaken.

Onze PvdA kandidaat raadsleden en bestuurder voldoen hieraan.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens