Door Margot Erkelens op 16 februari 2014

Kofjedrinke mei de wethâlder (en jubilarissen!)

Op zaterdag 15 februari jl hebben we in het Skewiel een aantal van onze jubilarissen in het zonnetje mogen zetten. Mevrouw Algra, al 65 jaar lid van de PvdA, ontving het gouden plakkaat met de beeltenis van Drees. Mevrouw Kuypers en mevrouw Dijk, allebei 50 jaar lid, ontvingen de gouden speld.In haar toesprak zei lijsttrekker Houkje Rijpstra dat de PvdA blij is met onze trouwe leden: “Zij zijn het hart van onze partij”!
Naast deze huldiging heeft Houkje iedereen bijgepraat over hetgeen de PvdA de afgelopen jaren heeft bereikt en een blik vooruit geworpen naar de toekomst. Daarnaast was er tijd om onder het genot van koffie en oranjekoek met elkaar bij te praten.

In het kader van de campagne zijn we in Gytsjerk en Burgum gaan canvassen. In Gytsjerk zijn veel gesprekken met jongeren gevoerd.

Het magazine “Mei Houkje” wordt goed ontvangen. Hebt u dit magazine nog niet ontvangen laat het ons dan even weten dan zorgen we ervoor dat u het zo spoedig mogelijk krijgt.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens