Door Houkje Rijpstra op 2 mei 2017

Laaggeletterdheid: ‘in griis’ …

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar in Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die zich slecht kunnen redden met alles wat met taal te maken heeft. Het invullen van formulieren, het lezen van een bijsluiter, voorlezen aan (klein)kinderen, brieven van gemeente of bijvoorbeeld belastingdienst, de dienstregeling van de bus… Als ‘geletterde’ kun je je niet voorstellen wat het betekent om moeite te hebben met lezen, schrijven en rekenen. Het heeft een enorme invloed op je leven. Omdat je vaak hulp van anderen nodig hebt, maar vooral omdat men vanwege schaamte alles uit de kast haalt om het probleem te verbergen. En tenslotte: onze toch al ingewikkelde maatschappij digitaliseert steeds meer, steeds vaker gaan zaken schriftelijk en loop je hard tegen je beperkingen aan.
Ook in Tytsjerksteradiel is naar schatting zo’n 11% van de inwoners laaggeletterd. Dat gaat dus ook over duizenden mensen, best een schokkende constatering. Hier moet stevig op worden ingezet, om te voorkomen dat mensen in (financiële) problemen komen, hun werk verliezen en/of in een isolement raken. Allemaal zaken die vaak voorkomen in deze situatie. Samen met de bibliotheek, de Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College hebben we een aanvalsplan gemaakt, om serieus werk te maken van ons doel om mensen te helpen beter te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Via bijvoorbeeld de bibliotheek, waar veel mensen komen omdat het zo’n lage drempel heeft, hopen we deze groep in beeld te krijgen.
Daar ligt al direct de grootste uitdaging… Niet zozeer om mensen meer geletterd te maken, daar zijn voldoende methodes voor, maar vooral om de bedoelde categorie op te sporen. Om de mensen te vinden die hun hele leven al bezig zijn te verbergen dat ze problemen hebben met lezen, dat is een ingewikkeld verhaal. Op veel drukbezochte plaatsen roepen we mensen op om zich te melden, we schrijven bedrijven aan om hun medewerkers hier op te wijzen en vragen onze gemeentelijke medewerkers op signalen van laaggeletterdheid te letten en in actie te komen. En het zou fantastisch zijn als iemand die zelf met dit probleem te maken heeft gehad ons zou willen helpen om de doelgroep nog beter te bereiken. Want het verhaal van iemand die het zelf heeft ervaren, doet natuurlijk het allermeest.
Als wethouder ben ik heel blij met deze eerste aanzet, nu komt het aan op een goede uitvoering. Zo breed mogelijk delen en bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Want inderdaad: ‘It is my in griis’ dat er zoveel mensen in ons land, in onze gemeente niet mee kunnen doen vanwege een probleem dat relatief eenvoudig opgelost kan worden. Wat mij betreft: actie!

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra