Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan

Hierbij gaat het om de volgende principe´s: Het voorkomen van onbedoeld gebruik van wegen (b.v. sluipverkeer); Het voorkomen van grote verschillen tussen de verschillende verkeers- categorieën in zowel verplaatsingsrichting, massa als rijsnelheid; Het voorkomen van onzeker rijgedrag door heldere en duidelijke weg- en verkeerssituatie´s te creëren.

Om aan dit beleid invulling te geven moeten we onderscheid maken in verkeersruimten en verblijfsgebieden. Dit wordt vertaald in een duidelijk onderscheid in de vormgeving van wegen.

Buiten de bebouwde zijn dat enerszijds de “stroomwegen”, (autowegen en belangrijke 80 km wegen) en anderszijds de zg erftoegangswegen. Bij deze laatste categorie gaat het in de eerste plaats om de kwaliteit van de woonomgeving en pas in de tweede plaats  om de doorstroming van het verkeer. De max snelheid is hier 60 km/uur buiten- en 30 km/uur binnen de bebouwde kom.

Voor onze gemeente betekent dat er op de meeste buitenwegen niet meer sneller gereden mag worden 60 km/uur met uitzondering van door de provincie aangewezen en evt. door de gemeente nog aan te wijzen belangrijke verbindinswegen. Binnen de bebouwde kom wordt de max snelheid meestal 30 km/uur met uitzondering van de doorgaande verbindingswegen.

Als PvdA zijn we ook voorstander van het “Shared Space” oftewel “Dielde Romte” principe van de onlangs overleden hr. Monderman. Hierbij wordt het verkeer niet geleid door verkeersborden en wegmarkeringen, maar gelden doodgewone gedragsnormen. Weggebruikers worden gedwongen meer op elkaar te letten en zullen hun snelheid ook aanpassen.

Nog dit jaar zal het GVVP terugkomen in de raad om eerst opiniërend en daarna besluitvormend te worden afgerond.

Rinze Eizema