Door Sipke van der Meulen op 22 mei 2008

Structuurvisie Tytsjerksteradiel “Lef om te kiezen”

Centraal door het hele verhaal loopt de “Krimp”; ook Tytsjerksteradiel zou er niet aan ontkomen. Minder inwoners, minder gezinnen en meer grijze haren. In de raad van 22 mei circuleerden gegevens van het CBS, verschillende scenario’s van de provincie, inschattingen van het adviesbureau en voorspellingen van de gemeente.

Zelf putten wij uit een bijzonder helder rapport van het Ruimtelijk Planbureau, waar voor onze gemeente plaatjes met groei in plaats van krimp staan. Dat heb ik maar eens aan de orde gesteld. Voorlopige conclusie: we hebben het over afnemende groei en dat is toch wezenlijk wat anders dan Krimp.

Op ons voorstel wordt er binnenkort een bijeenkomst belegd om eens gezamenlijk naar al deze cijfers te kijken zodat we in ieder geval hetzelfde uitgangspunt hebben, dat lijkt wel erg handig te zijn.

Wonen en Voorzieningen

Bij de behandeling van de gewenste Ontwikkelrichting kwam natuurlijk het aloude “dorpisme” van de traditionele groei-aanhangers om de hoek. Met name het CDA, daartoe opgepord door hun oud-wethouder, pleitte sterk voor bouwen in alle dorpen.

De evaluatie van het Woonplan (voorgaande agendapunt) was nog niet voorbij of bejubelde beleid met een bundelingsgedachte werd weer in de ban gedaan. Jammer, jammer.

Natuurlijk moet er in dorpen anders dan in de drie bundelingsgebieden gebouwd kunnen worden, maar dan wel inbreiden en kansen grijpen. Niet aanplakken aan het bestaande. Voorzieningen in de dorpen zijn slechts zeer ten dele afhankelijk van nieuwbouw. Leefbaarheid in de dorpen wordt door veel meer bepaald.

Daar moeten we creatief mee omgaan.

Kortom het thema “Wonen en voorzieningen” komt binnenkort nog eens terug, want ook onze raadsvoorzitter Polderman kon op een gegeven moment geen samenvatting meer maken van de inbreng van de beide CDA-ers.

Lef om te kiezen was het motto bij dit agendapunt…………….

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen