Door Rinze Eizema op 20 maart 2017

Huishoudelijk afval

Donderdag 16 maart is er in de gemeenteraad gesproken over het grondstoffen beleidsplan.

Het ging vooral over de verwerking van ons huisafval. Landelijk is er een programma; VANG-HHA, oftewel Van Afval Naar Grondstof-Huishoudelijk Afval. Doelstelling is door betere scheiding het restafval in de sortibak terug te brengen naar maximaal 30 kg per jaar in 2025, nu zitten we nog op 152 kg/jaar (2015) Als PvdA staan we achter het idee om afval zo veel mogelijk te voorkomen. Zoveel mogelijk hergebruik is beter voor het milieu, de voorraad grondstoffen in de wereld en ook voor de portemonnee.

Een van de manieren is het invoeren van een gedifferentieerd tarief zg Diftar. Je betaalt dan meer naar gelang je ook meer afval bij de weg zet. Uit landelijke cijfers blijkt dat gemeenten met een Diftar systeem lagere lasten kunnen berekenen voor de verwerking van het afval. Ook kun je denken aan een andere manier van ophalen. Wat minder vaak de grijze container (sortibak) en wat vaker de groene bak met organisch afval.

Wij hebben voorgesteld eerst een goed onderzoek te doen bij onze inwoners. Hoe denken ze over een dergelijk systeem? Welke bezwaren zien we? Zijn er nog ideeën om op andere manieren tot beperking te komen van de hoeveelheid afval? Ons voorstel is dan ook door de raad overgenomen en binnenkort zal dit onderzoek dan ook gestart worden. Uiteindelijk is het een zaak van ons allemaal en kunnen we pas goed beleid ontwikkelen als iedereen zijn inbreng heeft gehad.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema