Door Houkje Rijpstra op 31 augustus 2013

PvdA Tytsjerksteradiel is begonnen met voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen

Bart Bakker, Swaentsje de Boer, Saskia van der Werf, Rinze Eizema, Ellen Bruins Slot en Houkje Rijpstra zijn er klaar voor!

Bart Bakker, Swaentsje de Boer, Saskia van der Werf, Rinze Eizema, Ellen Bruins Slot en Houkje Rijpstra zijn er klaar voor!

Een delegatie toonde het enthousiasme bij de opnames van een promotiefilmpje voor de Dag van de Democratie, die op 14 september 2013 zal worden gehouden in het gemeentehuis in Burgum. Daar wordt ook de officiële aftrap gegeven voor de campagnes.

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra