Door Ellen Bruins Slot op 17 mei 2016

Werkbezoek gezinslocatie AZC Burgum met Lutz Jacobi

Vrijdagmorgen 13 mei bezocht Kamerlid Lutz Jacobi de asielopvanglocatie in Burgum, samen met Houkje Rijpstra, Rinze Eizema en Ellen Bruins Slot van de PvdA Fractie Tytsjerksteradiel.

We werden gastvrij ontvangen door regio-coördinator Noord Corina Deekens en voorlichter en woordvoerder van het COA Alet Bouwmeester.

Het asielzoekerscentrum zit al meer dan 25 jaar in Burgum. Het draagvlak voor het centrum onder de inwoners van Burgum is groot, er zijn dan ook veel vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de opvang.

Een daarvan, Gea van Dam van de stichting de Vrolijkheid, vertelde ons over een nieuw op te starten project voor kinderen. Creatief bezig zijn met verschillende materialen, dans, en muziek, om de vrolijkheid van de asielkinderen te bevorderen! Een inspirerend en aanstekelijk verhaal.

FullSizeRender

De locatie Burgum is een gezinslocatie, er wonen mensen die uitgeprocedeerd zijn met kinderen onder de 18 jaar. Zij zijn bezig met terugkeer naar herkomstland, omdat ze niet kunnen blijven.

In andere AZC’s zitten op dit moment 16.000 statushouders te wachten op een woning.

Gemeenten en woningbouwverenigingen hebben moeite deze woningen aan te bieden. Asielzoekers moeten een aanbod accepteren, ook als dit komt uit een plaats waar ze liever niet gaan wonen. Gemeenten met een AZC willen de nieuwkomers vaak wel graag houden, asielzoekers willen over het algemeen graag naar de grotere plaatsen. Dit geeft frictie. Nu het voorjaar er aan komt en de toestroom van nieuwe asielzoekers waarschijnlijk gaat toenemen is het nog belangrijker dat statushouders een woning krijgen en geen opvangplekken meer bezet houden. De regering zet in op semi-permanente woonmogelijkheden. Ook in Tytsjerksteradiel zijn hier wel mogelijkheden voor. Niet alleen voor Asielzoekers, ook voor woningzoekenden uit de gemeente zelf.

Een informatief en boeiend werkbezoek!
Ellen Bruins Slot
Fractievoorzitter PvdA Tytsjerksteradiel

FullSizeRender-2

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot