Door Ellen Bruins Slot op 9 september 2013

Wat is zo mooi aan de lokale democratie? PvdA Weblog dag van de democratie

Doordat Raadsleden uit vrijwel alle dorpen komen, weten zij vaak precies wat er speelt in de verschillende dorpen van Tytsjerksteradiel. Mensen weten hen ook te vinden als zij ergens tegenaan lopen. Raadsleden staan dicht bij de besluitvorming van de gemeente, en kunnen dus goed uitleggen waarom zaken gaan zoals ze gaan.

In de Raad worden belangen van de burger, maar ook van bedrijven en van de overheid afgewogen. Voor elk genomen besluit is natuurlijk een meerderheid nodig. Dat is democratie.  Hier zit een tegenstrijdigheid in: ruime voor verschillen om tot compromis te komen staat soms flexibiliteit en daadkracht in de weg.

Wat voor burgers soms lastig is, zijn de vele regels en procedures die er zijn waar we rekening mee moeten houden. Die regels zijn wel democratisch tot stand gekomen! Dat bijt mekaar soms: een regel die mensen beschermt, is voor een bedrijf duur, en kan ten koste gaan van economische ontwikkelingen. De PvdA staat voor duurzame economische ontwikkelingen, heel belangrijk voor onze kinderen, en ja, die kosten soms iets meer. Op de lange duur levert het ook meer op! In de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is er op dit moment een meerderheid die dit ondersteunt. Hopelijk blijft dit zo na de verkiezingen van maart 2014.

De ene keer  is de regel in je voordeel, de andere keer niet. De roep om minder regels horen we natuurlijk ook. Minder regels vindt de PvdA mooi, tenzij het ten koste gaat van kwetsbare burgers. Mensen die zorg nodig hebben, ouderen, kinderen, mensen zonder werk of met een beperking: de PvdA wil dat er ondersteuning blijft voor deze groep. In Samenredzaamheid met de eigen omgeving wil de PvdA dat de gemeente mensen bijstaat in het maken van een plan. Ook hierin zoeken wij naar een meerderheid in de Raad, zodat we wat voor ons belangrijk is en blijft, overheid kunnen houden.

Ook de prachtige voorzieningen bijvoorbeeld: Nog steeds twee zwembaden open, mooie sportaccommodaties, drie bibliotheken, een nieuw multifunctioneel centrum in Hurdegaryp en Noord-Burgum, en sociaal minimabeleid en een goed onderhouden buitenomgeving.

Dat onze wethouders ook flexibel en daadkrachtig kunnen zijn, bleek deze week: Op woensdagmorgen heeft het college geregeld dat het zwembad in Gytsjerk langer open blijft vanwege het uitzonderlijk mooie en warme weer. Regels waar het moet, flexibel waar het kan!

Uw stem op de PvdA maakt het mogelijk dat wij ons sterk blijven maken voor duurzame ontwikkelingen, goede mogelijkheden voor kwetsbare mensen en voor het behoud van de mooie voorzieningen binnen onze gemeente. Hoe meer stemmen op de PvdA, hoe groter onze invloed in de gemeenteraad!

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot