De Warren, 5 jaar later….

Door Peter van de Hoef op 7 januari 2018

Drie partijen uit de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel hebben het initiatief genomen om een informatie bijeenkomst te beleggen over de mogelijke woningbouwlocatie De Warren, het gebied ten westen van Burgum.

De fracties van CDA, PvdA en VVD willen zich zo laten informeren over de ontwikkelingen in en rond dit gebied. Andere politieke partijen zijn natuurlijk van harte welkom.

“Veel organisaties hebben in 2012/2013 hun bijdrage geleverd aan de Visie Waterfront Burgum“, zo stellen de initiatiefnemers. Toen was er veel enthousiasme over de ontwikkelmogelijkheden in dit gebied. In de ontwerp Woonvisie van Tytsjerksteradiel die tot eind 2017 ter inzage gelegen heeft, komen de ambities rond De Warren van destijds amper meer aan bod. ” Wij zijn benieuwd hoe partijen er nu “5 jaar later“. over denken, zo stellen de initiatiefnemers”. Dit is ook ingegeven door het feit dat er geen bouwkavel meer in Burgum zijn en er ook vanuit betrokken burgers duidelijke vragen over zijn.

Voorzien van de zo verkregen informatie kunnen de politici zich voorbereiden op de behandeling van de Woonvisie, later dit jaar. Omdat de gemeente hierbij voor een open proces gekozen heeft, pakken ook de politici het eens anders aan.

De bijeenkomst is dus gericht op informeren en delen van visies van de betrokken partijen. Het is voor de aanwezige politici dus luisteren en bevragen. Er zal geen politiek bedreven worden, zo spraken partijen af. Dat komt in een later stadium wel.

De bijeenkomst vindt naar verwachting op 7 februari 2018 om 19:30 uur plaats in het Maxima Centrum aan de prins Bernhardstraat in Burgum.

Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Hallo, Mijn naam is Peter van de Hoef. Ik ben geboren (1951) en getogen in Gelderland, woon vanaf 1987 in Fryslân en sinds 1989 in Burgum. Ik heb 2 prachtige kinderen die hun weg in het leven inmiddels gevonden hebben. Ik heb mijn hele werkzame leven bij Staatsbosbeheer gewerkt en daar veel kansen gehad om

Meer over Peter van de Hoef