Door Klaas Hiemstra op 14 juli 2017

Opvolging wethouder Houkje Rijpstra

Tijdens de raadsvergadering van 13 juli j.l. heeft Houkje Rijpstra meegedeeld dat zij per 1 september 2017 stopt als wethouder. Zij heeft een betrekking geaccepteerd buiten de politiek. Hiermee komt een einde aan een wethoudersschap dat ruim 11 jaar heeft geduurd. Uiteraard vinden wij het jammer dat zij vertrekt. Zij is een kundig en ervaren wethouder en was jarenlang het gezicht van de PvdA in Tytsjerksteradiel. Aan de andere kant hebben wij alle begrip voor deze stap en gunnen haar van harte deze nieuwe uitdaging.

Uiteraard moet in haar opvolging worden voorzien.

Mocht u belangstelling hebben voor deze functie of wilt u iemand anders voordragen dan kunt u vóór dinsdag 18 juli 12.00 uur contact opnemen met ondergetekende. Ook met andere vragen kunt u bij hem terecht.

De fractie streeft er naar om dinsdagavond 18 juli 2017 te besluiten wie zij voordraagt als nieuwe wethouder.

 

Namens de PvdA afd. Tytsjerksteradiel,

Klaas Hiemstra, voorzitter
Tel: 0511-464741 | 06-40543701
Email: K.Hiemstra2@chello.nl

Klaas Hiemstra

Klaas Hiemstra

Ik ben geboren in 1949 in Sneek en aldaar ook opgegroeid. Na verschillende omzwervingen zijn wij uiteindelijk ruim 25 jaar geleden neergestreken in Burgum. Ik heb mij altijd sterk aangetrokken gevoeld tot de PvdA en dat is ook wel verklaarbaar want ik kom uit een “rood nest”. Mijn vader is destijds bij de oprichting meteen

Meer over Klaas Hiemstra