Door Sofie Kleinhuis op 13 februari 2016

Verslag themabijeenkomst Vluchtelingen

Dinsdagavond,19 januari 2016 is er een informatiebijeenkomst gehouden, georganiseerd door PvdA- afdeling Tytsjerksteradiel, in Glinstrastate te Burgum. Met als doel: inwoners van onze gemeente informeren over het vluchtelingenvraagstuk. In samenwerking met het COA, vluchtelingenwerk en advocatenkantoor Utens.

Gespreksleider van deze goed bezochte avond is Sipke van der Meulen, die in zijn welkomstwoord verwijst naar de boekpresentatie van Ahmad Qeleich Khany, bij velen beter bekend als Sander Terphuis (‘De Worstelaar’, 2015). Voor Sipke een bron van inspiratie. Daarna geeft Sipke het woord aan Harjan Bakker, locatiemanager van ACZ Burgum. In zijn openingswoord vertelt Bakker dat sinds het najaar van 2012 de opvang in Burgum een gezinslocatie is geworden, voor opvang van uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen. Totaal zijn dit 450 personen en daarnaast wonen er op dit moment 70 alleenstaande jongeren, zowel jongens als meisjes. Door de grote toestroom van vluchtelingen komt er tijdelijke noodopvang bij, deze woningen kunnen later als wisselwoningen worden gebruikt, gedurende de nieuwbouwperiode.

De bewoners wonen met 8 personen in een unit, van totaal 40m2. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen om mensen uit het zelfde land, geloof of cultuur bij elkaar te plaatsen. In de praktijk lukt dit niet altijd en is wel eens onenigheid of ruzie . Dit wordt onderling opgelost of met behulp van begeleiders en/of vrijwilligers. Met zoveel verschillende nationaliteiten bij elkaar; op dit moment 34,is het niet vreemd dat er wel eens iets voorvalt.

Daarna vertellen twee COA-medewerkers, Tjitske en Ytsje, over hun dagelijkse werkzaamheden. Uit hun verhaal is op te merken dat ze het fijn vinden dat het activeren/stimuleren van bewoners weer is opgestart. Het versoberde beleid voor uitgeprocedeerde vluchtelingen is landelijk aangepast, na waarneming van veel meer depressies e.d. Een mooi voorbeeld noemen ze het project in de bossen van Ypey, waar onder begeleiding van vrijwilligers een aantal bewoners mee hebben geholpen. De geldelijke bijdrage is voor een alleenstaande €57,55 per week en voor een gezin, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen totaal €170. Van dit budget moet er geleefd worden; eten, drinken, kleding, toiletartikelen, reiskosten et cetera.

Anneke Zijlstra van Vluchtelingwerk neemt het stokje over en vertelt dat ze in Burgum ooit begonnen zijn met een soort van gaarkeuken, noemt het belangrijk dat bewoners zelf kunnen koken en dat er veel activiteiten zijn. Naast professionals zijn er veel vrijwilligers, ze werken altijd met contactpersonen, zodat er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Zij voeren terugkeergesprekken met perspectief. Dit houdt in dat uitgeprocedeerde vluchtelingen die terug moeten naar land van herkomst, middels korte opleidingen nadien hopelijk geld kunnen verdienen. ‘Solid Road’, biedt diverse korte opleidingen. Vluchtelingenwerk helpt ook statushouders, met inburgeren, middels taalles en houden spreekuur. Zij zijn nauw betrokken bij COA zelf en met vele andere maatschappelijke organisaties.

De heer Gerbrandy en De Vries van Advocatenkantoor Utens vertellen dan op welk moment zij in beeld komen. Zij zijn gespecialiseerd in vreemdelingen- en asielrecht. Vluchtelingen gaan na aankomst eerst na één van de vier opvangcentra. In het Groningen Ter apel begint de asielprocedure en beslist de IND of iemand wel of geen recht heeft op een verblijfsvergunning. In het 1e interview daarna geven advocaten voorlichting over procedure et cetera, er is altijd een tolk aanwezig. Wie uiteindelijk geen asielvergunning krijgt, na tijdelijke verblijfsvergunning , kan naar rechter stappen. Die gaat dan kijken of de procedure goed verlopen is. Wie het niet eens is met de beslissing, kan in beroep gaan, bij de Raad van State. Als die vindt dat IND juist gehandeld heeft, kan de asielzoeker nog gebruik maken van het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

Tot slot bedankt gespreksleider Sipke van der Meulen alle aanwezigen voor hun komst, in het bijzonder de medewerkers van COA, Vluchtelingenwerk en advocatenkantoor Utens. Door het delen van informatie, beantwoorden van de vele vragen uit het geïnteresseerde publiek en zeer boeiende en soms aangrijpende praktijkverhalen hebben de aanwezigen in de zaal een goed beeld gekregen over de dagelijkse gang van zaken van deze gezinslocatie voor uitgeprocedeerde vluchtelingen in Burgum. Respect voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers!

 

Sofie Kleinhuis, bestuurslid PVDA Tytjerksteradiel.

 

Sofie Kleinhuis

Sofie Kleinhuis

Even kennismaken: Mijn naam is Sofia Kleinhuis-Krol (roepnaam Sofie), geboren in Drogeham (1958), mijn jeugdjaren doorgebracht in Eastermar aan het water en nu prijs ik mij gelukkig om wederom aan het water te kunnen wonen in Earnewâld, samen met partner Geert. Onze dochters, Stella en Tessa studeren beide in Groningen en wonen niet meer thuis,

Meer over Sofie Kleinhuis