28 november 2013

Sander Terphuis ‘thuis’ bij PvdA Tytsjerksteradiel

In een boeiend en meeslepend betoog nam voormalig Iranees vluchteling Sander Terphuis zaterdag zijn gehoor in Eastermar mee in de harde wereld van de illegaliteit. Gedreven door zijn eigen ervaringen zet hij zich binnen de landelijke PvdA in voor een humaner beleid ten opzichte van vluchtelingen: “Niemand ontvlucht zomaar het meest dierbare dat hij heeft: zijn familie, zijn land.”

Terphuis kwam zelf in 1990 als 18-jarige vluchteling Nederland binnen en kwam uiteindelijk terecht in het asielzoekerscentrum van Burgum. Daar begon hij zich langzaam thuis te voelen in ons land, mede door de liefdevolle opvang van Burgumers als Gerrie Hoekstra en Thea Everaards. Zij doen dit vrijwilligerswerk nog steeds en kregen voor hun inzet een warm applaus.
Terphuis koestert het draagvlak dat hij in Burgum had gevoeld voor het azc. “Ik woon inmiddels in Den Haag, maar nog altijd als ik de Afsluitdijk over rijd, voelt het alsof ik weer thuis kom.” De jurist zou graag zien dat in heel Europa eenduidig beleid wordt gevoerd ten aanzien van opvang en begeleiding van vluchtelingen. Hij is bezig met een proefschrift waarin dit wordt uitgewerkt.

“De discussie over het vreemdelingenbeleid wordt vaak heel abstract gevoerd, dan gaat het bijvoorbeeld over verdragen. Maar het zijn mensen waar we het over hebben, zoals het jongetje Dennis dat niet mag afzwemmen vanwege de regels. En als mensen het over ‘gelukszoekers’ hebben, vraag ik altijd: zoek jij dan zelf ook niet het geluk?”

Terphuis gaf aan dat de menselijke maat binnen het vreemdelingenbeleid bepalend moet zijn, maar dat er ook een moment komt dat mensen uitgeprocedeerd zijn en dat uitzetting aan de orde is. Dat moet in de ogen van Terphuis dan wel humaan en menswaardig plaats vinden. Nu worden zelf kinderen ingesloten!

Met de aanwezigen in Meerzigt ontspon zich een levendig gesprek, waarbij duidelijk werd hoe moeilijk het soms is voor de PvdA om maatregelen die omwille van een regeerakkoord met de VVD zijn afgesproken, uit te leggen. Doe dat dan ook niet, was Terphuis het met de zaal eens: ‘het is rot, maar het mot’ zou het kort maar krachtig moeten zijn.

Met het aanbod van Terphuis om tijdens de verkiezingscampagne zijn partijgenoten in Tytsjerksteradiel bij te staan om het verhaal over vluchtelingen en illegaliteit duidelijk naar voren te brengen, werd het Politiek Café besloten.
Op 18 januari staat het volgende Politiek Café gepland, dan in het mfc van Noardburgum, waar Tweede Kamerlid John Kerstens te gast zal zijn over het thema ‘de toekomst van de sociale werkvoorziening’.