Door op 15 juni 2012

Ronald Plasterk op dreef tijdens PvdA bijeenkomst in Tytsjerk.

Op uitnodiging van de afdeling was Ronald Plasterk naar Tytsjerk gekomen. In zijn inleiding sprak hij o.a. over de rol sociaal democratie, de bankencrisis, de situatie in Europa en over het “Kunduz-akkoord”. En uiteraard ging het over de verkiezingen in september.
“Ons doel is om straks de grootste partij aan de linkerkant te zijn, waarbij we nadrukkelijk duidelijk moeten maken dat de PvdA het beste alternatief is om rechts te bestrijden”!

In zijn betoog schetst Plasterk de ontwikkelingen in Europa en de stand van zaken in Nederland. “Het begint bij de wortels van de sociaal democratie. Immers de PvdA doet het in de peilingen nog goed genoeg, dus moeten we terug naar de basis: waar doe je het voor”?!

De sociaal democratie is ontstaan door de industrialisatie in Europa. De kleinschalige wereld verandert langzamerhand in een grootschalige wereld. Om in die wereld boven het bestaansminimum uit te kunnen komen, was solidariteit een sleutelbegrip. Die solidariteit heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de onze verzorgingsstaat. Voor zaken als het afschaffen van de kinderarbeid en meer gelijke kansen in de maatschappij heeft de sociaal democratie de basis gelegd.
Volgens Ronald Plasterk stond de sociaal democratie ten tijde van Joop Den Uyl op zijn hoogtepunt. Sindsdien is er een golf van neoliberalisme over de wereld gespoeld, waarbij Reagan en Thatcher een belangrijke rol speelden.

Volgens Plasterk zijn er drie onderwerpen die de komende tijd van groot belang zijn. Zo moeten we volgens hem opnieuw gaan nadenken over:

  1. het ordeningsprincipe.
    Wat hoort bij de markt (ontwikkeling producten bijv. mobiele telefonie), wat hoort bij de overheid (bijv. het onderwijs) en waar zijn mengvormen mogelijk
  2. het verdelingsvraagstuk.
    In de tijd van Troelstra verdiende de top meer dan de arbeider. De norm was toen 10 x het minimum inkomen. De vraag kan gesteld worden of het huidige verdelingskader wel eerlijk is. Dit punt is overigens niet opgenomen in het PvdA programma, maar moreel is het wel een punt: salarissen moeten in verhouding zijn!
  3. duurzaamheid.
    Streven naar meer plezier (lees gebruik van grondstoffen etc.) kan voor onze kinderen betekenen dat zij het nog veel slechter krijgen. Wij “fakkelen” als het ware de wereld op. Dit terwijl wij in feite zuinig moeten zijn op deze wereld, op de verschillende culturen, talen, op elkaar!

Lees hier het hele verslag. Ronald Plasterk op dreef in Tytsjerk