7 februari 2014

PvdA Tytsjerksteradiel, lijst 3!

Vandaag om 16.00 uur zijn de ingeleverde kandidatenlijsten definitief vastgesteld. De Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel heeft in maart lijst 3!
Dat alleen is al een goede reden om “Mei Houkje” te zorgen voor een goed resultaat. “Meiinoar Sterk(er)!”