6 mei 2015

Oproep dodenherdenking

De PVDA fractie heeft vragen gesteld over de gemeentelijke dodenherdenking op 4 mei.

Naar aanleiding daarvan doet de gemeente een oproep naar de ideeën van de inwoners over de invulling van de jaarlijkse Dodenherdenking. Via een advertentie in Actief, met de aankondiging voor 4 mei 2015 en via de website van de gemeente nodigt de gemeente iedereen uit om passende ideeën door te geven.

We willen u vragen om uw ideeën bij de gemeente aan te dragen.

Onderstaande tekst is verschenen in Actief:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel doen de volgende oproep:

Ideeën voor volgende 4 mei-herdenking Heeft u passende tips, suggesties, ideeën of aanvullingen voor de gemeentelijke 4 mei herdenking? Dan kunt u deze digitaal aan ons doorgeven via onderstaande link. http://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_43817/item/4-mei-herdenkingen-in-tytsjerksteradiel_27718.html