6 april 2016

Koopzondag

De PvdA fractie, bij monde van Sipke van der Meulen, heeft, na de stemming te hebben gepeild, het initiatief genomen zelf een raadsvoorstel te schrijven over dit onderwerp. Het wel of niet toestaan van koopzondagen is voor ons College ook een gevoelig punt. Om hen hierbij tegemoet te komen, ligt het initiatief nu bij de fractie van de PvdA, in samenwerking met de VVD en GBT. De Burgemeester noemde dit initiatief een elegante oplossing. Op 26 mei wordt het voorstel in de Raad behandeld.

Op 21 januari heeft de PvdA fractie goed geluisterd naar de inbreng van vele insprekers. Heel uiteenlopende argumenten werden genoemd. In het raadsstuk komen deze argumenten terug, en vraagt het college onze keus uit 7 opties.

Daarna hebben we in de fractie alle argumenten tegen elkaar afgewogen. Daarbij speelt mee:

  • Is er voldoende draagvlak onder betrokkenen?
  • Is er voldoende grond om te blijven verbieden?
  • Welke rol past de gemeente hierin?
  • Wat past bij een progressieve partij als de PvdA?
  • Hebben wij eerder een standpunt ingenomen?

Deze vragen brengt ons tot het volgende standpunt: De PvdA wil het mogelijk maken dat winkels op zondag open gaan, en het bestaande verbod opheffen.

Wij vinden het een groot goed dat ondernemers en winkeliers in vrijheid zelf kunnen besluiten de zaak wel of niet te openen. In vele gemeenten om ons heen is dit al mogelijk, waardoor de concurrentiepositie van onze winkeliers onder druk komt. Dit tij kunnen we niet keren…. Daarnaast hopen wij dat hierdoor de levendigheid in onze dorpen, ook met het oog op toeristen, op zondag gaat toenemen. Niet alleen in Earnewald!

Als argument kwam naar voren het belang van de kleine winkels. Wij willen al onze winkeliers faciliteren door ze de mogelijkheid te bieden hun eigen keuze te maken. Onze bouwmarkt is wellicht klein ten opzichte van die in Leeuwarden, die wel open is, en klanten trekt. Internet is 24/7 open. Klantenbinding kent verschillende vormen. En de moderne consument laat zich niet sturen, zoals een van de insprekers zei. Op 2e kerstdag waren er notabene 1000 klanten in de supermarkt in Burgum!

“Er gaat ook iets verloren” merkte dominee Stougie op, hij doelde op het gezamenlijke rustmoment op de zondag. Toch werken er nu in de zorg, horeca en in het toerisme ook al veel mensen op die zondag. Daar komt een groep bij die, op vrijwillige basis, vaak met een toeslag, aan het werk wil. De zondag is voor veel studenten een populaire werkdag! Werken op zondag kan nu al niet verplicht worden gesteld. Wij willen dat dit zo blijft. Wel of niet aan het werk, op zondag gaan shoppen of boodschappen doen, wel of niet de winkel open, de keus is aan de mensen zelf.

Wij zien het als taak van de gemeente om ondernemers en winkeliers te faciliteren. Hoe zij invulling geven aan hun ondernemerschap is aan hen!