Door Saskia van der Werf-Bieleveld op 20 februari 2017

Duurzaamheid

It kin oars, it moat oars! Toekomstige beleidsontwikkelingen en duurzaamheidstoets.

Sinds 2008 is de gemeente Tytsjerksteradiel een van de 1e gemeenten met een beleidsplan duurzaamheid. De notitie over de mogelijkheid om duurzame energie te stimuleren is door het college gekoppeld aan de evaluatie van de nota duurzaamheid. Voor ons ligt een gedegen, uitgebalanceerd en toekomstgericht raadsvoorstel!

In de afgelopen 10 jaar zijn we binnen onze gemeente van milieubeleid gekanteld naar duurzaamheidsbeleid. Dit heeft tot gevolg gehad dat er op veel beleidsterreinen ideeën ,veranderingen en toepassingen zijn ontstaan. Zowel internationaal, landelijk en lokaal zijn er afspraken gemaakt wat we met elkaar na willen streven in de toekomst. Om te streven naar 40% duurzame energie gebruik in 2025 en klimaatneutraal zijn in 2050 zal er nog het nodige moeten veranderen.

Onze gemeente is goed op weg maar er kan en moet meer!

Er is met beperkte middelen zowel door de gemeente als vanuit de inwoners al veel gerealiseerd zoals bv het gemeentelijke Energie loket, het vergroenen van de mobiliteit zoals plaatsen van elektrische laadpalen en Burgumer Mobiel, het zonnepanelen park in Garyp en Ho net in de Kliko mbt afvalscheiding en verwerking.

Geweldige projecten!!

Onze gemeente staat voorop als het gaat om stimuleren en faciliteren. In dit rapport is te lezen dat er zeer ambitieuze doelstellingen liggen waarvoor extra inspanning is vereist van zowel de gemeente als de inwoner om het aandeel duurzame energie te vergroten. Van grote waarde is de kwestie van bewustwording en gedragsverandering.

Door goed en uitgebreid met inwoners en bedrijven te communiceren rondom bestaande en nieuw in te voeren regelingen stimuleert de gemeente het treffen van energie besparende maatregelen en het meer toepassen van duurzame energie.

Vandaag de dag is aardgas enorm in het nieuws. Zie alle berichtgeving rondom de aardbevingen in de provincie Groningen. Ook in onze gemeente gaan we voor CO2 reductie en dus reductie van aardgas. Daarom zal gemeentelijke nieuwbouw in de toekomst niet meer aangesloten worden op het aardgasnet. Volgens de PvdA fractie een prima voorstel. Belangrijk vinden wij echter dat dit ook voor de overige nieuwbouw een bespreekpunt mag zijn!

Saskia van der Werf-Bieleveld

Saskia van der Werf-Bieleveld

Even voorstellen: Mijn naam is Saskia van der Werf-Bieleveld en ik woon sinds  1996  in Oentsjerk. Samen met  mijn man Peter en kinderen  Marloes en Thijs  bevalt het ons prima in Tytsjerksteradiel. Sinds 1992 ben ik werkzaam in het MCL op de operatieafdeling als anesthesie assistent . Boeiend en uitdagend werk waar ik veel voldoening

Meer over Saskia van der Werf-Bieleveld