Door Sipke van der Meulen op 31 maart 2015

Dodenherdenking 2015

Afgelopen gemeenteraadsvergadering in Tytsjerksteradiel heeft Margot Erkelens namens de PvdA fractie vragen gesteld over de vorm en inhoud van de Dodenherdenking. Aanleiding is het feit dat deze herdenking voor de 70ste keer plaatsvindt en traditiegetrouw eigenlijk altijd op dezelfde manier.

Twee suggesties zijn gedaan: uitbreiding van de ceremonie met nieuwe elementen (betrokkenheid tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers) en aanpassing van met name gezang 392, waarvan het eerste en vierde couplet gezongen wordt. Het doel van deze suggesties is om meer mensen te betrekken bij deze waardevolle herdenking.

In de raad ontstond met name discussie over Lied 392, dat voor velen grote waarde heeft. En dat wordt door de PvdA-fractie ook herkend en erkend, maar met name het vierde couplet is voor niet- gelovigen lastig om geloofwaardig mee te zingen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 6e couplet van het Wilhelmus, zonder dat dit betekent dat het Wilhelmus niet gezongen zou moeten worden.

Het heeft ons bevreemd dat het uitbreiden van de waarde van deze dodenherdenking op zoveel weerstand stuitte. Want lied 392 wordt in de christelijke traditie onder andere verbonden aan het verhaal van de Emmaüsgangers. Reizigers die een voor hen vreemde met hen meenamen op hun reis. Deze vreemde bleek uiteindelijk Jezus zelf.

Boodschap: laat niemand langs de kant staan en geef ruimte En dat is juist ook de achtergrond van de vragen en suggesties van de PvdA geweest; betrek zoveel mogelijk mensen bij deze waardevolle Herdenking, ook als voor hen ruimte gemaakt moet worden door het bestaande gezelschap!

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen