Door Rinze Eizema op 15 oktober 2016

De Centrale as

Vrijdag 7 oktober werd deze weg tussen Nijega en Dokkum geopend. Al in de vorige eeuw werd er in de provinciale staten over gesproken, er werden een aantal tracé s getekend en uiteindelijk werd na inspraak en overleg het huidige tracé gekozen. Een weg die voor een gedeelte dwars door het nationale park “De Noardlike Fryske Walden”  loopt en dus ook de nodige weerstand opriep. Bovendien werd van de 3 gemeenten Dongeradiel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel medefinanciering gevraagd (ca 12 miljoen) waar tegenover ook weer toezeggingen stonden over extra woningbouw en mogelijkheden voor bedrijventerreinen.

Ook kwam er een Kansen In Kernen programma om de dorpen waar het verkeer niet meer doorheen hoefde te rijden op te knappen. Het eerste voorbeeld is Garyp, Burgum en Hurdegaryp zullen volgen.

Het lag in onze PvdA fractie zeker niet eenvoudig. We hebben de zaak van alle kanten bekeken en kwamen tot de conclusie dat de voordelen toch groter waren dan de nadelen. Het ging beslist niet alleen over het aantal verkeersbewegingen, een enkelbaans weg had dan volstaan, maar de opzet was een robuuste verkeersaantrekkende weg die het onderliggende diffuse wegennet zou ontlasten. De ongevalscijfers waren in NO Fryslân hoger dan elders en de verkeersveiligheid had dus hoge prioriteit.

Er werd niet alleen een weg aangelegd, maar op aandrang van onze toenmalige gedeputeerde Anita Andriesen moest het hele gebied worden aangepakt en met een plus worden achtergelaten.

Welnu we kunnen constateren dat dit gelukt is. Er ligt nu een uitstekende 2 x 2 baans verbinding vanaf de Waldweg bij Nijega naar Dokkum. Vleermuis hopovers en fauna onderdoorgangen maken er deel van uit. Het noordoosten van Fryslân, een krimpgebied, heeft nu in ieder geval een goeie infrastructuur.

De media en met name de Leeuwarder Courant liet de tegenstanders veel aan het woord en dat is ook prima. Journalistiek moet kritisch zijn. Dat men echter blijft hangen in het negatieve en ook nog onwaarheden verkondigt (zie de Sneon en Snein bijlage van 1 oktober waarin gewoon nonsens over de bouwmogelijkheden in de Warren werd geschreven) is een goede krant onwaardig.

Een overwinning? Zo zie ik het niet. Daarvoor is er teveel begrip voor met name de natuurliefhebbers die tegen de komst van deze weg waren. Ze hadden ook goeie argumenten, maar uiteindelijk hebben wij er voor gekozen om in te stemmen met de huidige weg.

Dat het ook anders kan zien we aan de weg Leeuwarden – Bolsward die enkele decennia eerder is aangelegd. Een enkelbaans weg die inmiddels de nodige slachtoffers heeft geëist en waaraan men nog steeds bezig is met aanpassingen en verbeteringen en het blijft een 80 km weg met voornamelijk gelijkvloerse kruisingen, dan liever in 1 keer goed.

Er zijn voor de opening diverse activiteiten georganiseerd waarvoor een overweldigende belangstelling is geweest. Duidelijk is dat er veel mensen blij mee zijn.

Hoe het op termijn gaat uitwerken? De tijd zal het leren. Wij hebben er wel vertrouwen in. NO Fryslân is klaar voor de toekomst!

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema