Fractievoorzitter

Sipke van der Meulen

Algemene bestuurlijke zaken | Openbare orde en veiligheid | Politie en brandweer | Grondzaken en gemeentelijke eigendommen | Onderwijs en volwasseneneducatie | Informatievoorziening en automatisering * | Financiën * | Clustering voorzieningen | Voorzitter Presidium | * gedeeld met Margot Erkelens

Wat houdt me bezig

In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses.
Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de reden dat ik mij druk maak om het erfgoed van Skewiel! Ik geloof in een samenleving waar we veel voor elkaar kunnen betekenen.

Waar we ervoor moeten zorgen dat betaalbaarheid van onze welvaartsstaat voorop blijft staan. Sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten.
Veel van onze inspanningen de komende jaren zullen zich moeten richten op de jongeren in onze gemeente en op de groep 65/70 plussers. Ik zie een driedeling optreden van 55 tot 65/70 jarigen die actief en mobiel zijn en kwalitatief ruim en op de ruimte willen leven. Daarna komt een groep van 65/70 tot 80 jarigen die mobiel en kwetsbaar is en bij voorkeur in de directe nabijheid van voorzieningen woont (Burgum, Hurdegaryp, Gysjerk/Oentsjerk) en daar dus veel korte verplaatsingen maakt. Daarna komt een groep van 80+ die veel hulp behoeft, in een verzorgings- of verpleeghuis woont of in een groepswoonvorm.

Dit heeft veel consequenties voor de woningmarkt, maar bijvoorbeeld ook voor de inrichting van de openbare ruimte!

Wie ben ik

In 1957 ben ik geboren op een woonark in Lelystad-haven; mijn ouders waren Friese polderpioniers. En dat pionier-achtige heb ik overgenomen. Na onze verhuizing naar Leeuwarden ben ik daar bijvoorbeeld gaan studeren in een nieuwe studierichting: Verkeerskunde. Zo’n eerste lichting HBO-studenten maakt een boel mee en vormt mede de opleiding! Mijn eerste baan in Den Haag was bij een kleine, landelijk werkende vereniging: De Voetgangersvereniging. Veel van mijn professionele vorming heb ik daar opgestoken.

Toen wij in 1987 in Oentsjerk neerstreken, had ik al het nodige vrijwilligerswerk achter de rug. Ik vind dat je naast je betaalde baan je talenten ook elders en anders in moet zetten.

Via de Bestuurscommissie Openbaar Basis Onderwijs Tytsjerksteradiel waar ik 8 jaar lid van ben geweest (waarvan 4 jaar als voorzitter) kwam ik in de lokale politiek.

In 2002 stond ik onverkiesbaar op de lijst omdat mijn werk voor de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden nog niet af was. In 2006 werd ik gekozen tot raadslid, en in 2010 herhaalde zich dat.