Margot Erkelens

Margot Erkelens

Over Margot Erkelens

0511-464187

Wie ben ik:

  • Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal;
  • Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren;
  • Moeder van Annemaaike, Hanneke, Rieneke;
  • 40 jaar werknemer. Als verpleegkundige en als medewerker personeelszaken van gezondheidszorg- en onderwijsorganisaties. Nu personeelsadviseur van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee (Sneek);
  • 27 jaar PvdA lid.

Wordt opgetogen van:

  • Een duidelijke, open en eerlijke discussie; Nederlandstalig lied, theater en reizen.

In de politiek door:

  • Mijn ouders, Joop Den Uil en Bart Bakker.

Drijfveer:

  • Medeverantwoordelijk willen zijn voor het geven van sturing aan onze samenleving.

Grootste ergernis:

  • “Gezeur” en “vroeger was alles beter”.

Morgen invoeren:

  • Voor de minima afschaffing van de gemeentelijke belastingen dit als vervanging voor regelingen (inkomensondersteuning) die moeten worden aangevraagd.

Waarom wil ik raadslid voor de PvdA in onze gemeente worden?

Sinds 1982 woon ik samen met Bart Bakker in onze gemeente, eerst in Noardburgum en sinds 1987 in Burgum. Begin jaren 90 kwam ik voor het eerst in aanraking met de gemeentelijke politiek. Ik werd door  Evert Castelein gevraagd om zitting te nemen in een  werkgroep van de Gemeente Tytsjerksteradiel die zich bezig ging houden met de vorming van de bestuurscommissie voor openbaar onderwijs.
De gemeente politiek kreeg hierdoor mijn interesse. In 2002 werd ik bestuurslid van onze PvdA afdeling en in 2006 en 2010 ook lid van de campagne commissie. Dit was een interessante tijd, ook doordat Bart in die periode raadslid en vervolgens wethouder was. Bart en ik vonden  het echter niet wenselijk om als echtpaar in de raad te zitten. Nu Bart gaat stoppen met de gemeentepolitiek kan ik als raadslid actief gaan worden.
Er komt een periode aan waarvan ik denk dat hij goed bij mij past. De komende periode wordt bepaald door veranderingen. De nieuwe raad zal niet meer tot in detail bepalen hoe de gemeente eruitziet. De gemeente zal vooral in samenspraak met de burger vorm gaan krijgen In het VNG tijdschrift las ik hierover de volgende uitspraak:
“Ook al zegt de theorie van de democratie dat het raadslid het volk vertegenwoordigd. Hij ontkomt er niet aan dat, dat “volk” zelf ook een actiever rol krijgt”

Verantwoordelijkheden daar leggen, waar ze horen.  Dat vind ik belangrijk. Niet alleen in mijn werk als Personeelsadviseur, maar ook in de politiek.
Mijn uitgangspunt daarbij zal zijn dat wij als gemeenteraad het algemeen belang moeten dienen en ervoor moeten zorgen dat de gemeente een vangnet blijft voor inwoners die het niet op eigen kracht redden.
We hoeven en moeten dit als PvdA politici niet alleen te doen. Ik zal daarvoor ook het contact gaan zoeken met mensen en organisaties in onze gemeente die daarbij hun kennis en ervaring met mij willen delen.
Wilt u als u dit leest met mij in gesprek gaan over wat u in onze samenleving bezighoudt of wilt u uw kennis of  ervaringen met mij delen dan stel ik dat zeer op prijs.

Ik hoor graag van u!