steunfractie

Luit van Dam

Luit van Dam

Over Luit van Dam

Als PvdA-kandidaat-volksvertegenwoordiger maak ik mij vanuit de sociaal-democratische principes sterk voor:

  • Solidariteit tussen jongeren en ouderen.
  • Elke burger kan naar eigen kunnen meedoen
  • Welzijn en zorg voor jong en oud. Daarbij geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  • Terugdringen van eenzaamheid en laaggeletterdheid.
  • Wonen: met het oog op “nul op meter”: uitstekend geïsoleerde en betaalbare huurwoningen. Gunstige leasecontracten voor eigenwoningbezitters.
  • Werken: stimuleren van banen met tevens aandacht voor beschut werken.
  • Stimuleren van ondernemingszin voor starters en gevestigden.
  • Stimuleren van kwalitatief aantrekkelijk onderwijs en een bruisend verenigings- en sportleven.
  • Bouwen aan een schone en duurzame leefomgeving in samenwerking tussen alle burgers, fabrikanten en boeren, met aandacht voor dierenwelzijn.

Voelt u zich daartoe ook aangetrokken, stem dan op 21 maart Partij van de Arbeid, kandidaat plaats 6.