Voorzitter | penningmeester a.i.

Klaas Hiemstra

Ik ben geboren in 1949 in Sneek en aldaar ook opgegroeid. Na verschillende omzwervingen zijn wij uiteindelijk ruim 25 jaar geleden neergestreken in Burgum. Ik heb mij altijd sterk aangetrokken gevoeld tot de PvdA en dat is ook wel verklaarbaar want ik kom uit een “rood nest”. Mijn vader is destijds bij de oprichting meteen lid geworden. Zelf ben ik in de zeventiger jaren lid geworden. Door mijn werk, gemeenteambtenaar, was het door de contacten met de politieke ambtsdragers, moeilijk om actief te worden in de partij. Sedert de zomer van 2010 ben ik echter “vutter” waardoor ik de handen vrij heb. Toen mij werd gevraagd toe te treden tot het bestuur van de afdeling heb ik dan ook volmondig ja gezegd.

Ik geloof nog altijd in een sterke PvdA. Voorwaarde is echter dan wel dat de partij weer het contact met haar echte achterban terugkrijgt. Met mijn medebestuursleden en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad wil ik hieraan mijn steentje bijdragen.

Het opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving was en is m.i. de belangrijkste taak van de PvdA. Met andere woorden : de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. In het huidige kabinetsbeleid is vaak het tegengestelde het geval. Het zal dan ook duidelijk zijn dat ik dit kabinetsbeleid op vele punten helemaal niks vindt. Voor mij kan er niet snel genoeg een ander kabinet komen waarin de PvdA uiteraard een vooraanstaande rol moet vervullen.