Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek?
Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig, prettig kleinschalig en een open, vriendelijke bevolking. Voor onze meiden een goede omgeving om op te groeien.

Ik was ruim 11 jaar raadslid/fractievoorzitter toen ik in september 2017, na het vertrek van Houkje Rijpstra, tot wethouder benoemd werd.

Van de PvdA kunt u verwachten dat wij opkomen voor mensen die dit nodig hebben. Iedereen doet mee. Dit is ook wat bij mij past en waar ik me voor in wil blijven zetten. Door werk of andere activiteiten: ik denk dat we alle mensen hard nodig hebben om het in onze gemeente leefbaar te houden. Met z’n allen kunnen we de voorzieningen die zo belangrijk zijn, zoals een zwembad, een bibliotheek of een zorgcentrum in stand houden. Ook de bedrijvigheid vind ik heel belangrijk, het moet immers wel ergens verdiend worden eer we kunnen uitgeven! De komende vier jaar wil ik de last zo goed mogelijk verdelen en meehelpen aanvaardbare keuzes te maken, zodat initiatieven de ruimte kunnen blijven krijgen en zodat iedereen een plek kan krijgen en houden in onze samenleving!