Voormalige wethouders

Sinds 1946 is de PvdA vertegenwoordigd in het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel. Altijd samen met het CDA (of haar rechtsvoorgangers) en soms aangevuld met de VVD en de FNP.

PvdA wethouders sinds 1946:

  • Herre Kampen (1966-1974)
  • Gosse Terpstra (1974-1987)
  • Evert Castelijn (1987-1994)
  • Julius van der Werf (1990-2000)
  • Bart Bakker (2000-2010)
  • Houkje Rijpstra (2006-2017)
  • Ellen Bruins Slot (2017-2018)