Caparis

Caparis is een NV waarvan de aandelen in handen zijn van 8 grote Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de Gemeenschappelijke Regeling SW 'Fryslân' ook de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Caparis zoekt en onderhoudt een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van begeleid werken en detacheringen, als ook het plaatsen en begeleiden van SW'ers op die arbeidsplaatsen. Caparis voert zelf reïntegratie-activiteiten uit.