Profielschets

Profielschets nieuwe fractie 2018-2022

Je bent sociaaldemocraat

• Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;
• Je bent herkenbaar als PvdA -raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA). Je bent volksvertegenwoordiger
• Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren;
• Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente;
• Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt mensen serieus;
• Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden;
• Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede Mondelinge – en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven;
• Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd – en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie. Je bent partijlid
• Je committeert je aan het landelijke en lokale verkiezingsprogramma;
• Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;
• Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn;
• Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbindt je hiermee aan de interne contributie-en afdrachtverplichtingen;
• Je volgt de scholingsprogramma’s die voor je eigen functie worden aangeboden en woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij
. Je beheerst minimaal passief het Fries.