Door Rinze Eizema op 1 februari 2013

Zwembad Burgum (update)

Zwembad BurgumIn de raadsvergadering van 24 januari 2013 is door de PvdA-fractie een vraag gesteld over de ontwikkelingen rond het zwembad de Wetterstins.
Door de raad is in 2010 besloten dat het zwembad in Burgum open moet blijven en dus gerenoveerd moet worden. Naast de 75.000 euro jaarlijks die hiervoor begroot is, wordt het waarschijnlijk meer omdat er verbeteringen nodig zijn om aan de huidige eisen te voldoen.

Inmiddels zijn er ook plannen van een private investeerder om een zwembad te realiseren in de buurt van het politieburo. Hierover zijn gesprekken gaande tussen wethouder en investeerder(s).

Dit kan de volgende uitkomsten geven:

  • De zwembaden blijven zich apart van elkaar ontwikkelen waardoor ook geen kostenbesparing voor de gemeente kan plaatsvinden.
  • Bij het politieburo wordt een nieuw zwembad gerealiseerd dat aan dezelfde eisen voldoet als het huidige, Als dit samen met de gemeente opgepakt wordt kan er sprake zijn van een redelijke besparing.
  • Er wordt een zwembad gerealiseerd met afwijkende, waarschijnlijk iets kleidere, maatvoering. De besparing zal groter zijn maar de vraag is of onze wedstrijdzwemmers en waterpoloërs hier nog terecht kunnen.

Ook als PvdA willen we graag de huidige faciliteiten in stand houden, maar we willen wel een goede kostenvergelijking op tafel hebben voordat we een definitief besluit nemen. Gezien de financiële toestand van de gemeente zal het budget voor sport de komende tijd eerder kleiner dan groter worden en er zijn ook behoefte’s bij andere sportverenigingen. We zullen dit goed tegen elkaar moeten afwegen.

Vandaar de vraag aan de wethouder om alvorens hierover een besluit te nemen eerst de mening van de raad te vragen.

Ook uw mening is van belang dus graag reactie op pvda.tytsjerksteradiel@upcmail.nl

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema