Door Houkje Rijpstra op 11 september 2016

De wonderlijke wereld van geluid…

Sinds enkele jaren vinden er in het Groene Stergebied, op de grens tussen Leeuwarden en Tytsjerksteradiel, enkele festivals plaats. Dat is daarvoor een prachtige locatie, de festivals Promised Land (mei), Welcome tot the Village (juni) en Psy-Fi (augustus) trekken dan ook duizenden bezoekers, zowel van dichtbij als veraf. Helaas hebben we zowel in 2014 als in 2015 ook te maken gehad met behoorlijk wat geluidsoverlast, met name van het laatste festival.
Reden voor mij als verantwoordelijk wethouder voor milieu (geluid) om in de aanloop naar de festivals dit jaar nog intensiever met vergunningverlener Leeuwarden te overleggen over onze wensen en voorwaarden in de vergunning. Er was sprake van goed overleg en samen werden we het eens over een pakket maatregelen om het plezier van velen niet te laten leiden tot onacceptabele hinder voor de omwonenden.
Wel is het zo dat alle partijen zich heel goed realiseren dat een festival organiseren zonder dat er klachten komen, onmogelijk is. Daarbij komt nog dat de ervaring van geluid erg subjectief is: wat de een zeer acceptabel vindt, kan de buurman als zeer storend ervaren. En waar vlakbij het festival weinig te horen is, kan geluid kilometers verder versterkt ‘neerdalen’, waarbij weersomstandigheden ook altijd een rol spelen.
De beide eerste festivals dit jaar verliepen zonder al te veel problemen, maar ‘the proof of the pudding’ was natuurlijk Psy-Fi. Vijftienduizend bezoekers komen ieder jaar af op dit internationale trance-evenement, hetgeen vorig jaar leidde tot ontoelaatbare verkeersoverlast. Dat verliep, dankzij stevige eisen aan de organisatie, dit jaar veel beter. Dat gold daardoor ook voor de hygiëne, een belangrijk punt vanuit onze gemeente. Wij wilden niet dat mensen die achter de Groene Ster wonen, niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten en – net als vorig jaar – moesten toezien hoe festivalbezoekers in de bermen parkeerden en kampeerden, daarbij hun behoeftes noodgedwongen daar ook deden.
Helaas was er door een onoplettendheid bij de dienstdoende ambtenaren van Leeuwarden per ongeluk het calamiteitenkaartje voor de festivalopstelling vergund. Het eventuele ‘noodscenario’ wanneer het terrein te drassig zou zijn voor de oorspronkelijke opstelling van de vijf podia. In goed overleg was een balans in de podia overeengekomen, waardoor dorpen niet onnodig belast zouden worden. In het vergunde kaartje stonden niet alleen alle 5 podia op Tytsjerksteradiel, maar drie ervan rechtstreeks op onze dorpen Tytsjerk, Hurdegaryp en vooral Gytsjerk (het hoofdpodium). Dit calamiteitenkaartje hadden wij nooit onder ogen gehad, was dit wel gebeurd dan hadden we deze opstelling uiteraard niet geaccepteerd.
Na een boze brief van onze kant en excuses vanuit Leeuwarden begon het festival. Op het terrein zelf in kleurrijke, relaxte sfeer, in beide gemeentehuizen met toch iets meer spanning. Gelukkig ging het, mede dankzij aangescherpte geluidseisen en een strenge bewaking daarvan – goed. Vijftienduizend mensen, waaronder ook veel omwonenden, hebben een mooi festival meegemaakt onder bijna perfecte omstandigheden.
Het geeft vertrouwen voor een eventueel volgende editie dat het dus mogelijk is: sfeervolle festivals in een mooie omgeving, zonder dat heel veel anderen daarvan grote overlast ondervinden. Tijdens het festival hebben onze mensen ook metingen uitgevoerd, die aangaven dat er binnen de geluidscontouren werd gebleven. Natuurlijk kan het nog beter en wij zullen als Tytsjerksteradiel deze punten ook in het overleg met Leeuwarden inbrengen. Een angel zou je bijvoorbeeld uit de discussies rond de festivals kunnen halen door standaard het hoofdpodium zuidelijk dan wel noordwestelijk te richten. Dat is een van de zaken die wij zullen inbrengen. Voorlopig zijn we blij en tevreden met de festivals in ons grensgebied van dit jaar en zien vol vertrouwen het komend festivalseizoen tegemoet!

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra