Door Ellen Bruins Slot op 27 april 2010

Wet Maatschappelijke ondersteuning opnieuw besproken

Ellen Bruins Slot

Ook het platform WMO, waar veel patiëntenorganisaties bij  betrokken zijn, zijn positief over de aanpak van de gemeente. De heer Smit, de voorzitter, heeft ingesproken in de Raad. Wij delen zijn mening dat het jammer is dat er vanuit het Rijk weinig geld komt om mantelzorgers te ondersteunen. Deze mensen doen immers heel goed werk, vaak geheel op eigen kracht.

In het eerdere stukje hierover noemde ik het Europees aanbesteden van de huishoudelijke hulp. Dit is in gang gezet, en er is gekozen voor de mogelijkheid dat vijf verschillende aanbieders van zorg mee kunnen doen in het raamcontract. Hierin kunnen wij ons prima vinden, omdat het betekent dat degene die zorg nodig heeft kan kiezen via welke organisatie hij of zij dit wil krijgen. Wij hopen natuurlijk dat een ieder zijn vaste verzorger op deze manier kan houden.

Belangrijk voor onze fractie blijft dat wij goed geinformeerd willen worden over de ontwikkelingen in de uitvoering van de WMO. Wij willen graag dat de WMO regelmatig terugkomt in de Raad, omdat wij op de hoogte willen blijven van hoe de nieuwe wet uitpakt voor onze burgers!

Heeft u opmerkingen over dit stukje of over de WMO, mail mij dan gerust eens, op mailadres ebruinsslot@t-diel-info.nl

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot