9 juni 2013

WET FRYSKE TAAL

Vorige week was een bijzonder debat in de Tweede Kamer, de behandeling van de Wet gebruik Friese Taal. Omrop Fryslan kwam live langs en de tribune was goed gevuld met publieke belangstelling uit Fryslan. Veel kamerleden uit Fryslân voerden met grote passie het woord!
Wat is er mooier dan in het Nationale Parlement het woord te mogen voeren voor je eigen taal.

Deze wet bundelt  bepalingen uit de algemene wet Bestuursrecht en de wet gebruik Friese Taal in het rechtsverkeer. Hierin wordt het gebruik van het Fries geregeld in de communicatie tussen burgers en overheid en in het rechterlijk verkeer. Dit is nu allemaal in een en dezelfde wet terug te vinden. Veel overzichtelijker….

Daarnaast is er een wettelijke basis gelegd voor een “Orgaan voor de Friese Taal” die de landelijke en de lokale overheid moet adviseren over het gebruik en behoud van de Friese Taal – en Cultuur.

Voor een levende taal is natuurlijk veel meer nodig, dan wat deze wet regelt, zoals voor het onderwijs, cultuur en media. In deze wet staat dat hiervoor om de vijf jaar afspraken tussen het Rijk en Provincie Fryslan moeten worden gemaakt. Onze Omrop Fryslân heeft een wezenlijk belangrijke functie voor het bevorderen – en het gebruik van de Friese Taal. Schooltelevisie-programma’s en documentaires zijn hierbij belangrijke middelen. Nu de Wet gebruik Friese Taal er komt, moeten we nog  knokken voor de bijzondere positie van Omrop Fryslân.

Komende weken wordt de mediawet behandeld en daar wordt gewerkt aan een integratie van de landelijke- en  de regionale omroepen. Voor de toekomst van onze Omrop Fryslân zijn goede aanbevelingen gedaan in een advies van de commissie Rein Jan Hoekstra. Die moeten uitgangspunt zijn bij de komende besluiten van de Mediawet.

Zie ook :
www.hallofryslan.nl

www.lutzjacobi/twitter.com