Door Ellen Bruins Slot op 4 juni 2015

Werkbezoek vernieuwd Berchhiem

Woensdag 20 mei 2015 bezochten Saskia van der Werf en Ellen Bruins Slot het vernieuwde Berchhiem in Burgum, een mooi licht gebouw waar naast verpleeghuiszorg ook een afdeling revalidatie en twee hospicekamers gehuisvest is.

Vanuit de zorg horen we dat er hard gewerkt wordt, maar dat dit niet als een probleem ervaren wordt zo lang alles goed geregeld is. Het nieuwe gebouw is een prettig omgeving om te werken. Er is op het gebied van personeel de afgelopen jaren bezuinigd, de budgetten zijn teruggelopen door verschillende ingrepen vanuit het rijk en door veranderde indicering. Op dit moment kan er niet nog meer op zorguren worden bezuinigd, is de indruk. Vooral in de avond staan verzorgenden er alleen voor. Met ervaren personeel aangevuld met stagiaires is dat werkbaar, maar de rek is er verder volledig uitgehaald.

De bewoners wonen in appartementen met woon- en slaapkamer, en eigen doucheruimte. Een enorme verbetering tot de eerdere situatie waar mensen met meerdere personen een kamer deelden en alleen een eigen kastje hadden. Het is merkbaar dat de bewoners zich fysiek en psychisch beter voelen nu ze weer een eigen plekje en privacy kunnen hebben.

De afgelopen tijd heeft de reorganisatie veel onrust veroorzaakt onder het personeel. Iedereen had even tijd nodig om aan de nieuwe organisatie, en voor sommige medewerkers nieuwe werkplek, te wennen. Een grote verandering was bijvoorbeeld dat het personeel op een afdeling zelf kookt. Zo langzamerhand blijkt deze werkwijze zijn vruchten af te werpen en keert de rust en het werkplezier weer terug.

In het oudere deel van het gebouw van Berchhiem horen we een ander geluid. De techniek laat het soms afweten zodat mensen lang aan hun lot worden overgelaten als een belsysteem niet werkt. De schoonmaak wordt wekelijks gedaan, wat bij sommige ouderen met klachten die zelf niets meer kunnen, erg weinig is. Ook het bijbetalen voor iets extra’s bij het eten is niet voor iedereen te doen.

Ontwikkelingen

Binnen de zorggroep Kwadrant, waar Berchhiem onderdeel van is, staat men open voor nieuwe ontwikkelingen, zoals robotica, om ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Een andere ontwikkeling die men constateert, is de toename van ouderen die psychische problemen hebben. Zij vragen een andere zorgaanpak waar de reguliere zorg nog niet op is ingesteld.

Daarnaast valt het op dat er meer zorg nodig is op het moment dat ouderen verhuizen naar een verpleeghuis. Door langer thuis te blijven wonen, heeft deze groep meer zorg nodig wanneer ze in Berchhiem komen. Soms is het zo dat door een eerdere opname wellicht problemen of klachten voorkomen hadden kunnen worden.

Voor de managers van de zorg zijn dit aandachtspunten en vragen waar antwoorden op gevonden moeten worden.

Al met al was het een zinvol bezoek waarmee wij een beeld hebben gekregen van het mooie nieuwe Berchhiem en zijn bijgepraat over ontwikkelingen in de ouderenzorg. Met dank aan de gastvrije ontvangst in Burgum!

Saskia van der Werf en Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot