15 juni 2015

Werkbezoek Jeugdhulp Friesland

Woensdag 11 juni bezochten Saskia van der Werf een Ellen Bruins Slot De Twisken in Burgum. We werden gastvrij ontvangen door Erwin Beers, regiomanager, en Gea Ballast, manager 24-uurszorg jongere jeugd (basisschoolleeftijd).

In de Twisken wonen kinderen maximaal een jaar, waarin ze intensief worden behandeld om daarna bijvoorbeeld verder op te groeien in een pleeggezin. Er zijn 3 groepen van ongeveer 6 kinderen.

De contacten met de gemeente Tytsjerksteradiel zijn prima. De gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn op deze locatie niet zo duidelijk te merken, in ambulante vormen meer. Doordat wijk of jeugdteams en huisartsen nu kinderen kunnen doorverwijzen, heeft Jeugdhulp Friesland met veel meer verwijzers te maken. Deze nieuwe manier moet nog wennen en waarschijnlijk wordt er een standaard manier ontwikkeld om efficienter te kunnen werken. De samenwerking in Friesland tussen betrokken organisaties zoals Kinnik, Reik, verslavingszorg, bureau Jeugdhulp, enz, is goed. Doordat iedere organisatie zijn eigen insteek heeft, is er weinig marktwerking en dat bevordert de samenwerking.

Ook jeugdhulp Friesland heeft het afgelopen jaar medewerkers laten ‘afstromen’ en groot aantal mensen heeft weer werk gevonden in wijk- of jeugdteams. Op zich is dit een logische verschuiving. Het nieuwe systeem werkt nog maar een half jaar, dus er is nog veel verder te ontwikkelen.

Voor Jeugdhulp Friesland is het heel belangrijk dat de gemeente de ‘schakelpunten’ oftewel de instroom maar zeker ook de uitstroom van kinderen vanuit een jeugdzorginstelling goed regelt. Het wijk of jeugdteam zal kinderen goed moeten overdragen aan jeugdhulp, en ook weer klaar staan als een kind naar bijvoorbeeld een pleeggezin of terug naar de eigen ouders gaat. Hiermee staat of valt de goede werking van jeugdhulp.

Een zeer informatief bezoek, waarbij we hebben afgesproken contact met elkaar op te nemen als er aanleiding toe is.

Ellen Bruins Slot