Door Rinze Eizema op 11 oktober 2015

Vluchtelingen

Ze komen steeds meer. Mensen uit oorlogsgebieden die alles kwijt zijn. Hun werk, hun huis, platgebombardeerd of kapotgeschoten. Ook hebben ze vaak familie, hun kinderen of partners verloren. Uitzicht op vrede, zoals in b.v. Syrië is vaak ver weg.

Een klein gedeelte van deze mensen, die genoeg financiële middelen hebben, probeert naar het welvarende en vredige Noord Europa te ontkomen.

Zo zijn in 2014 een 24515 mensen naar Nederland gekomen. Ter vergelijking; in Libanon zijn er nu 1,2 miljoen vluchtelingen op 4,5 miljoen inwoners. Toch zijn er nog steeds mensen die vinden dat de vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen, de beelden en verhalen van de tentenkampen daar zeggen genoeg.

We moeten alles in het werk stellen om deze mensen hier goed op te vangen en een alternatief te bieden! Een gedeelte zal hier ook blijven en dus op de duur een beroep doen op huisvesting en betaalde arbeid.

Natuurlijk zijn er ook veel tegenstanders, we kunnen deze mensen egoïstisch en asociaal noemen, maar we kunnen ook proberen begrip te tonen en hun angsten weg te nemen. Als je zelf op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat en je moet die lijst plotseling delen met urgente gevallen van statushouders ben je daar niet blij mee. En als je tegen de 50 loopt en je werkloos wordt doordat je werkgever failliet gaat of de activiteiten elders voortzet heb je ook weinig perspectief. Deze mensen zien om zich heen een enorme welvaart, maar kunnen daar zelf niet aan deelnemen.

Met het toenemen van de verschillen in inkomen en vermogen neemt de spanning in de samenleving toe en heeft een groeiende groep mensen het geloof in de politiek verloren en dat is de doodsteek voor onze democratie.

We moeten ons meer dan ooit inzetten voor een betere verdeling van rijkdom. Dat nu slechts 1% van de mensen in de wereld 99% van het geld heeft (Piketty) is een bewijs dat deze verdeling volledig uit het lood is geslagen. De PvdA zal zich blijven inzetten voor een betere wereld, maar heeft daarvoor meer steun nodig dan wat de peilingen de laatste tijd aangeven.

Ondertussen blijven de vluchtelingen komen. En hoe sterker we de grenzen bewaken hoe meer slachtoffers er gaan vallen. Op de Middellandse zee, in de kanaaltunnel en in Calais bij het springen op rijdende vrachtwagens.

De grenzen wijd open zetten dan maar? Met als gevolg dat het aantal mensen dat hier naar toe komt haast niet meer op te vangen is?

Een moeilijk dilemma.

In het verleden zijn er vaker grote groepen vluchtelingen naar Nederland gekomen. De hugenoten, ca 12.000 in de 17e eeuw. Joden door de eeuwen heen. Belgen tijdens de eerste wereldoorlog, ruim 1 miljoen. We zijn er altijd in geslaagd deze mensen op te vangen en onderdak te geven. Veel mensen zijn weer teruggekeerd, maar ook veel zijn gebleven.

Uiteindelijk denk ik dat ons land er niet eens slechter van is geworden. Mensen met nieuwe ideeën en initiatieven kunnen een boost kunnen geven aan de samenleving.

Ik zou willen pleiten voor een ruimhartige opvang. Daarnaast is de huidige praktijk om volwassen mensen die soms jaren lang in AZC ’s zitten uit te sluiten van de maatschappelijke samenleving in mijn ogen gewoon inhumaan. Na 5 jaar is het wel genoeg geweest en zou er gewoon asiel moeten worden verleend.

Het blijft een ingewikkeld probleem met veel verschillende kanten, Politici die aangeven hier een duidelijke en eenvoudige oplossing voor te hebben, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in.

Intussen moeten we ook beseffen dat het probleem in ons land niet veel voorstelt in vergelijking met de ellende die de mensen in de oorlogsgebieden vaak ondergaan. We leven in een prachtig land en zullen gezamenlijk ons best doen voor een humaan beleid ten aanzien van de vluchtelingen.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema