Door Ellen Bruins Slot op 15 november 2014

Verslag themaochtend

Een mooi panelgesprek in Kiehool. ‘Wij faciliteren dat u het zelf kunt doen als u dat wilt’, ‘Het gaat om wederkerigheid’, ‘Kleinschalige zorg mogelijk maken op het platteland’, ‘de verantwoording niet overnemen’, ‘professionals, hoe nodig ook, hebben geen belang bij de kanteling’, ‘de gemeente moet aan ons 80-plussers vragen hoe wij het zelf willen’

Dit en meer werd er zaterdag met elkaar gedeeld.

Tegenstrijdig lijkt het dat er na het uit elkaar halen van wonen en zorg, er nu een Woningbouwcorporatie opstaat die verder kijkt dan wonen alleen: ook thuiszorg kan door hen geregeld, kleinschalige zorg betekent ook zorgverleners uit het dorp zelf, mogelijkheden om boodschappen te laten bezorgen. Dit alles met als uitgangspunt wat de zorgvrager zelf wil. Panellid Martin Sterenberg, werkzaam bij Idesta, geeft aan dat er op deze manier veel meer mogelijk is in kleine dorpen of wijken.

Gerke Postma, It Aventoer Oentsjerk, ziet het belang van het combineren van verschillende mensen: mensen met een verstandelijke beperking willen graag iets doen voor een ander, dat kan ook een oudere zijn. Een win-win situatie. Helaas wilde de gemeente het niet mogelijk maken vijf appartementen voor licht dementerende ouderen op het terrein van de zorgboerderij/ bedrijvenplaats toe te staan. Wellicht in de toekomst meer ruimte voor dit soort initiatieven?

Cor Hergaarden, zorgdeskundige uit Hurdegaryp, benadrukt het belang van uitgaan van wat mensen zelf kunnen en willen. Mensen die zelf de verantwoording over hun eigen leven dragen, komen tot oplossingen waar ze zelf achter staan en die dus veel beter werken.

Ook aanwezig in Kiehool: een aantal 80-plussers: echte ervaringsdeskundigen. Zij vinden het heel belangrijk is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, en de gemeente of zorgverlener hierover in gesprek met hen gaat.

Dit onderwerp, gezond ouder worden, kent vele invalshoeken, en deze ochtend is vooral wonen en zorg aan de orde geweest. Al met al een goede basis om mee verder te gaan!

Verslag: Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot