Door Houkje Rijpstra op 16 september 2012

Verkiezingen 2012: geweldig!

Wat een geweldig resultaat voor de PvdA op woensdag 12 september 2012! Wie had dat enkele weken daarvoor kunnen denken: een tweestrijd tussen Rutte en Samsom, waarbij de laatste iedere dag – weliswaar in de peilingen – op spectaculaire wijze dichterbij kwam. Je kunt je vraagtekens hebben bij de ontwikkeling dat er steeds meer op ‘poppetjes’ wordt gestemd in plaats van op het programma, maar het was ook een teken dat de uitgangspunten van de PvdA goed en duidelijk naar voren werden gebracht. Een fantastische prestatie van onze politiek leider, daarbij gesteund door duizenden vrijwilligers, die ons verhaal op straat naar voren brachten en ervoor zorgden dat Noord Nederland nog meer een rood gezicht heeft gekregen. We kunnen er met z’n allen trots op zijn!

Ook in Tytsjerksteradiel kwam de PvdA als grootste uit de bus, met liefst 31% van de stemmen. Dat bevestigde het beeld dat wij in de weken daarvoor op straat hadden meegekregen: een positieve houding richting de uitgangspunten waarmee de PvdA de verkiezingen in was gegaan. Op de bres voor solidariteit op het gebied van de zorg, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt.

Wat mij in de vele gesprekken op straat de afgelopen weken is opgevallen is dat zoveel mensen verzuchtten dat ze ‘genoeg hadden van het gehakketak in Den Haag’. Er moet nu rust en stabiliteit komen, een kabinet dat met een breed gedragen programma de volle vier jaar kan uitzitten. Er moet respectvol met elkaar worden omgegaan en geen (groepen) mensen worden weggezet. Het is me uit het hart gegrepen, ik ben er ook van overtuigd dat dat gevoel ook bij onze fractie in Den Haag op deze wijze is overgekomen en dat ernaar gehandeld zal worden. Het past namelijk ook precies bij de boodschap die wij, samen met Diederik Samsom de afgelopen periode hebben uitgedragen.

PvdA-stemmers in Tytsjerksteradiel: bedankt voor uw vertrouwen. Wij rekenen erop dat u ons ook de komende tijd weet te vinden wanneer daar aanleiding voor is. En misschien is dit precies het goede moment om nu toch maar eens lid van de sociaaldemocratische familie te worden. Om ook zelf invloed te kunnen uitoefenen. U bent van harte welkom

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra